Lookup cumulative lexical entry: فاعل

 1. αἴτιον
 2. αἴτιος
 3. γεννάω
 4. δημιουργός
  • δημιουργός (noun) Galen Ars Medica al-fāʿilu lahū
   ἁπάντων δ’ αὐτῶν (sc. τῶν μορίων) ἡ μὲν φύσις ἐστὶ δημιουργός, ὁ δ’ ἰατρὸς ὑπηρέτης Galen Ars Medica 26 : 378.9 = wa-ǧamīʿu mā yatawalladu min hāḏihi l-ašyāʾi innamā l-fāʿilu lahū l-ṭabīʿatu wa-ammā l-ṭabību fa-innamā huwa ḫādimun lahā WGAÜ 193.4
 5. δράω
 6. ἐνέργεια
  • ἐνέργεια (noun) Proclus El. theol. ἡ τοῦ κατ' ἐνέργειαν δύναμις = al-quwwatu l-fāʿilatu li-ǧamīʿi l-ašyāʾi
   τελεία μὲν ἡ τοῦ κατ' ἐνέργειαν δύναμις, ἐνεργείας οὖσα γόνιμος Proclus El. theol. 78: 74.15 = al-quwwatu l-tāmmatu hiya l-quwwatu l-fāʿilatu li-ǧamīʿi l-ašyāʾi llatī lā taḥtāǧu ilā āḫara fāʿilin bi-l-fiʿli li-yuṣayyirahā ilā l-fiʿli wa-l-ʿamali 78.8
  • ἐνέργεια (noun) Proclus El. theol. ἡ ... τῆς ἐνεργείας οἰστικὴ ... δύναμις = al-quwwatu l-fāʿilatu
 7. ἐνεργέω
 8. ἐπιχειρέω
 9. κοσμοποιός
 10. οἰστικός
 11. ὀχεύω
 12. ποιέω
 13. ποιητης
 14. ποιητικός
 15. πρακτικός
 16. πράσσω
 17. προέρχομαι
  • προέρχομαι (verb) Proclus El. theol. προέρχομαι c. ἐκ = fāʿilun wa-muḥdiṯun li-
   ἡ μὲν γὰρ ὕλη, ὑποκείμενον οὖσα πάντων, ἐκ τοῦ πάντων αἰτίου προῆλθε Proclus El. theol. 72: 68.27 = fa-lā maḥālata iḏan anna l-fāʿila l-awwala huwa fāʿilun wa-muḥdiṯun li-l-ḥāmili l-awwali aʿnī l-hayūlā l-qābilata li-ǧamīʿi l-ašyāʾi 72.6
 18. πρόφασις
 19. τεχνίτης

Translation process scheme for فاعل

Explanation: This diagram displays the translation background of one arabic word, displaying the various greek forms and the occurrence in the sources, which are then grouped by author. To highlight all the connections of one node, click on one of the vertical bars.

authenticated as Guest