Glossary: δέ | ف

LanguageGreek Arabic
Lexemeδέف
Root / Stemf /
Part of Speechparticleconjunction
Expressionεἰ δ’ ... συναυξηθείηfa-in zādati ... ǧamīʿan
Annotation
Quotationεἰ δ’ ἱκανῶς ἄμφω συναυξηθείη τό θ’ ὑγρὸν καὶ θερμόν, οὐδ’ ἀβλαβῶς ἀπέχονται (sc. οἱ τοιοῦτοι) τῶν ἀφροδισίωνfa-in zādati l-kayfiyyatāni ǧamīʿan ziyādatan kaṯīratan aʿnī l-ruṭūbata wa-l-ḥarārata lam yaqdir ṣāḥibu hāḏā l-mizāǧi an yamtaniʿa mina l-ǧimāʿi min ġayri an tanālahū maḍarratun
ReferenceGalen Ars Medica 13 : 340.11 WGAÜ 65.3
Lexica Search for translation in Perseus Search for translation in Perseus

previous next

authenticated as Guest