Inscriptiones Graecae

Inscriptiones Graecae

{{ tab.name }}
 • Digitale Editionen
 • / Inscriptiones Atticae Euclidis anno anteriores. Editio tertia. Fasc. 1. Decreta et tabulae magistratuum. Edid. David Lewis. – Berlin 1981
 • / I. Decreta et leges
 • / IG I³ 1 - IG I³ 1
 • /IG I³ 101
IG I³ 100 IG I³ 1
IG I³ 1 IG I³ 100

IG I³ 101

IG I³ 102 IG I³ 500
IG I³ 102 IG I³ 500
{{ btn.key }}
Athen
Akropolis - Südabhang
Ehren-Dekrete für Neapolis in Thrakien
Stele mit Relief
Marmor
410/09
Übersetzung: Klaus Hallof
Übersetzung: Stephen Lambert, Robin Osborne
Übersetzung: Klaus Hallof
Übersetzung: Stephen Lambert, Robin Osborne
          

I
1[θε]ο[ί]·
2[Ν]εο[π]ολιτ[ν]
3[τ]μ παρὰ Θάσ[ον]·
4[ἔ]δοχσεν τῆι β[ο]υ[λῆι] καὶ τι δήμοι· Λεοντὶς ἐπρυτά̣[νευεν],
5Σιβυρτιάδη[ς ἐγρα]μμάτευεν, Χα̣ιριμένης ἐπεστ[άτει, Γλ]‒
6αύκιππος ἦρχ[ε, . . . .]θ̣εος εἶπεν· [ἐπ]αινέσαι τοῖς Νεοπ[ολίταις] <τοῖς>
7παρὰ Θάσον [πρτον μ]ὲν 〚ὅτι ἄποικοι ὄντες Θασίον〛[καὶ πολιο]‒
8ρκόμενοι 〚ὑπ᾿ αὐτν〛 καὶ Πελο[πονν]ησίον οὐκ ἠθ[έλησαν ἀ]‒
9[πο]στῆνα[ι ἀπ Ἀθηναί]ον, ἄνδ[ρες δ] ἀ̣γ̣α̣θ̣ο̣ὶ̣ ἐγένο[ντο ἔς τε τὴ]‒
10[ν στρα]τ[ιὰν καὶ τὸν δῆ]μον τ[ὸν Ἀθηναίον κα]ὶ το[ὺς χσυμμά]‒
11[χους ‒ ‒ ‒ ‒c.13‒ ‒ ‒ ‒] . ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒c.16‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒Ε[‒ ‒ ‒ ‒c.8‒ ‒ ‒ ‒]
lacuna
12‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ Ι ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
13‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ΣΤΕΙ̣ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
14‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ΤΕΣ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
15‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ΔΕΙ󰀦‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
16‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ΑΣΙ󰀦‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
17‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ΕΙΔΕ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
18‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ΙΟΣ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
19‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ΟΠ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
20‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ιτ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
lacuna
21[‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒c.26‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ Ἀθ]ηνα[ιο ‒ ‒ ‒c.13‒ ‒ ‒]
22‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒c.27‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒χρήματα̣ ‒ ‒ ‒c.11‒ ‒ ‒
23‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒c.25‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒νηι Ἀθηναίον̣ ‒ ‒ ‒c.9‒ ‒ ‒
24‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒c.24‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒󰁰ασιν εἶναι Νεοπο[λιτ ‒ ‒c.4‒ ‒]
25‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒c.22‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ον καὶ χρῆσαι ΤΤΤΤΧΧ[. . . καθά]‒
26[περ οἱ στρατηγοὶ οἱ Ἀθηναί]ον ἐδέοντο ὅπος ἂν ἔχο̣[σιν ἐς]
27[τὸν πόλεμον· δάνεια δὲ πο]ι̣σθαι αὐτοῖς ἐκ τγ χρημ[άτον τ]‒
28[ούτον ἅ ἐστι τῆς Νέας Π]όλεος ἐκ τοῦ λιμένος, τοὺς ἐν̣ [Θάσοι]
29[στρατηγὸς ἑκάστο τ ἐ]νιαυτ ὁς ἀφειληφότας παρὰ [σφν γρα]‒
30[φσαμένος ἕος ἂν ἐντελ] ἀποδοθῆι· ποιν δὲ ταῦτα ἕ[ος ἂν αὐ]‒
31[τοῖς ὁ πόλεμος ἦι ὁ πρὸς] Θασίος· ὃ δὲ διδόασι ν[ῦν Νεοπολῖτ]‒
32[αι οἱ ἀπὸ Θράικη]ς καὶ βου̣λόμενοι καὶ ἐθελοντ[αὶ ἔδοσαν τοῖς]
33[ἑλληνοταμ]ίαις 𐅈ΧΧΧΧ𐅅ΗΗΗ καὶ πρόθυμοί εἰσ[ι ποιν ὅ τι δύν]‒
34[ανται ἀγ]αθὸν αὐτοὶ ἐπαγγειλάμενοι καὶ λ[όγοι καὶ ἔργοι ἐς τ]‒
35[ὴν πόλ]ιν τὴν Ἀθηναίον, καὶ ἀντὶ τῆς εὐεργε[σίας ταύτης τὸ νῦ]‒
36[ν εἶν]αι καὶ ἐν τι λοιπι χρόνο[ι] παρ Ἀθηνα[ίον χάριτας εἶναι αὐ]‒
37[τ]ο̣ῖς ὁς ἀνδράσιν οὖσιν ἀγαθο[ῖ]ς καὶ τὴ[ν πρόσοδον εἶναι αὐτ]‒
38οῖς πρὸς τὴμ βουλὴν καὶ τὸν δῆ[μ]ον π[ρότοις μετὰ τὰ ἱερὰ ὁς]
39εὐεργέταις οὖσιν Ἀθηναίον· το[ὺς δὲ πρέσβεις τὰ ὑπομνήμα]‒
40τα τούτον ἃ οἱ Νεοπολῖται ἔδο[σαν πάντα παραδοῦναι τι γρ]‒
41αμματεῖ τῆς βουλῆς, χορὶς μὲν [τὰ νῦν δεδομένα, χορὶς δὲ τἄλ]‒
42λα, καὶ τὸ φσήφισμα τόδε ἀναγρά[φσας ὁ γραμματεὺς ὁ]
43τῆς βουλῆς ἐστήληι λιθίνηι καταθ[έτο ἐμ πόλει τέλεσι τοῖ]‒
44ς Νεοπολιτν· ἐν δὲ Νέαι Πόληι αὐτοὶ [ἀναγράφσαντες καταθ]‒
45έντον ἐν τι ἱερι τῆς Παρθένο ἐστήλ[ηι λιθίνηι· καλέσαι δὲ καὶ]
46ἐπὶ χσένια τὴμ πρεσβείαν ἐς τὸ πρυτα[νεῖον ἐς αὔριον v v v v ]
47Οἰνοβίοι Δεκελεεῖ στρατεγι ΤΤΤ𐅅Η[ΔΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙ].

II
48Ἀχσίοχος εἶπε : ἐπαινέσαι τοῖς Νεοπολίταις τοῖς ἀπὸ [Θράικες hος σιν ἀνδράσιν ἀγαθοῖς]
49ἔς τε τὲν στρατιὰν καὶ τὲμ πόλιν τὲν Ἀθεναίον καὶ hότ[ι ἐς Θάσον ἐστρατεύοντο χσυμπολιορ]‒
50κέσοντες μετὰ Ἀθεναίον : καὶ hότι χσυνναυμαχντ[ες ἐνίκον] καὶ [κατὰ γν χσυνεμάχον τὸν πά]‒
51ντα χρόνον καὶ τὰ ἄλλα hότι εὖ ποισιν Ἀθεναίο[ις, καὶ ἀντὶ τ]ο̣ύτον [τν ἀγαθν χάριτας παρὰ Ἀ]‒
52θεναίον εἶναι αὐτοῖς καθhάπερ ἐφσέφισται τ[ι δέμο]ι : [κα]ὶ hόπος ἂμ μ̣[ὲ ἀδικνται μεδὲν μέτ]‒
53ε ὑπὸ ἰδιότο μέτε ὑπὸ κοιν πόλεος, τός τε σ[τρατεγὸ]ς hοὶ ἂν hεκάστοτε ἄ[ρχοσι πάντας ἐπιμέ]‒
54λεσθαι αὐτν hό τι ἂν δέονται : καὶ τὸς ἄρχ[ο]ν[τ]ας τοὺς Ἀθεναίον hοὶ ἂν hεκ[άστοτε hορσιν σφ]‒
55ν τὲμ πόλιν Νεοπολίτας φυλάττοντα[ς] καὶ προθύμος ὄντας ποιν hό τι ἂν [αὐτοὺς κελεύοσιν]·
56καὶ νῦν hευρίσκεσθαι αὐτὸς παρὰ τ[ δ]έμο τ Ἀθεναίον hό τι ἂν δοκι ἀγαθ[ὸν . . . . .9. . . . : περὶ]
57δὲ τς ἀπαρχς τι Παρθένοι h[έπερ κ]αὶ τέος ἐγίγνετο τι [θε]ι ἐν τι δέμο[ι πρᾶχσαι πρὸς αὐ]‒
58τός· ἐς δὲ τὸ φσέφισμα τὸ πρό[τερον ἐ]πανορθσαι τὸγ γραμματέα τς βολς : κ̣[αὶ ἐς αὐτὸ μεταγρ]‒
59[ά]φσαι ἀντὶ τς ἀποικία̣[ς τς Θασί]ον hότι συνδιεπολέμεσαν τὸμ πόλεμον μ[ετὰ Ἀθεναίον : καὶ]
60[. . . .8. . . .]σ̣αι : καὶ Π[. . . .7. . . καὶ . . .]οφάντοι : ἐπαινέσαι hάτε νῦν λέγοσιν κ[αὶ πράττοσιν ἀγα]‒
61[θὸν hυπὲρ Ἀθε]ν[αίον τ δέμο καὶ hότι] πρόθυμοί εἰσι ποιν hό τι δύνανται ἀ[γαθὸν ἐς τὲν στρα]‒
62[τιὰν καὶ τὲμ πόλιν ἐς τὸ λοιπὸν καθhά]περ τὸ πρότερον· καλέσαι δὲ καὶ ἐπὶ χ[σένια ἐς αὔριον v ]
63[. . . .7. . . εἶπε: τὰ μὲν ἄλλα καθhάπερ τι] βουλι· τι δὲ Παρθένοι ἐχσαιρ[σθαι τὲν ἀπαρχὲν κα]‒
64hάπερ τὸ πρότερον hὲν ἂν Νεοπολιτν hο δ]μος ε[ὔ]χσεται. vacat
vacat

Kein Text vorhanden.
            

I
1Götter!
2(Betrifft:) Neopoliten
3bei Thasos.
4Beschluss von Rat und Volk; die Leontis hatte die Prytanie inne;
5Sibyrtiades war Sekretär; Chairimenes war Vorsteher; Glau-
6kippos war Archon; - -theos stellte den Antrag: zu belobigen die Neopoliten
7bei Thasos zuerst, [[weil sie, obwohl sie Kolonisten der Thasier sind]] und bela-
8gert wurden [[von ihnen]] und den Peloponnesiern, nicht willens waren,
9abzufallen von den Athenern, sondern sich gut verhalten haben gegenüber dem
10Heer und dem Volk der Athener und die Bünd-
11ner - - -
Lücke
12- - -
13- - -
14- - -
15- - -
16- - -
17- - -
18- - -
19- - -
20- - -
Lücke
21- - - Athener - - -
22- - - Geld - - -
23- - - der Athener - - -
24- - - sein (den?) Neopoliten - - -
25- - - und zu nutzen 4 tal. 2000(+) dr., wie
26die Strategen der Athener darum ersuchten, damit sie (das Geld) hätten für
27den Krieg; dass Anleihen gemacht werden für sie aus diesen Geldern,
28die aus Neapolis eingehen von dem Hafen; die Strategen auf
29Thasos sollen jedes Jahr als Schuldner bei ihnen verzeichnet
30sein, bis(das Geld) vollständig gezahlt ist; dass sie dies tun, solange für sie
31der Krieg dauert gegen die Thasier. Was jetzt geben die Neopoli-
32ten von Thrakien und was sie bereitwillig und aus freien Stücken gaben den
33Hellenotamiai, (beträgt) 5 Tal. 4800 dr.; und sie sind willig, nach Kräf-
34ten Gutes zu tun, und haben es selbst erklärt, in Wort und Tat für
35der Stadt der Athener, und für diese Wohltat, dass jetzt
36und in Zukunft seitens der Athener ihnen Dank sei
37als Männern, die Gutes tun, und ihnen Zutritt sei
38vor den Rat und das Volk gleich nach den sakralen Angelegenheiten, als
39Wohltätern der Athener; dass die Gesandten die Urkun-
40den darüber, was die Neopoliten gegeben haben, allesamt übergeben dem Sekre-
41tär des Rates, gesondert die (über die) jetzt gegebenen Beträge, gesondert die übri-
42gen; und dass der Sekretär des Rates diesen Beschluss, auf-
43gezeichnet auf eine steinerne Stele, aufstelle auf der (Akro)polis auf Kosten der
44Neopoliten; in Neapolis sollen sie selbst aufzeichnen und auf-
45stellen im Heiligtum der Parthenos auf einer steinernen Stele; dass man lade auch
46zum Festessen die Gesandtschaft in das Prytaneion auf morgen.
47An Oinobios aus (dem Demos) Dekeleia, den Strategen: 3 tal. 634 dr. 4 ob.

II
48Axiochos stellte den Antrag: Lob zu sagen den Neopoliten aus Thrakien als Männern, die sich gut verhalten
49haben gegenüber dem Heer und der Stadt der Athener, und weil sie gegen Thasos zu Felde zogen, um zusammen zu belagern
50mit den Athenern, und weil sie mit (ihnen) in der Seeschlacht siegten und zu Lande mit (ihnen) kämpften die ganze
51Zeit und auch sonst Gutes erweisen den Athenern; und dass für diese Verdienste Dank sei seitens der A-
52thener ihnen, so wie das Volk beschlossen hat. Und damit sie nicht irgendwelches Unrecht erleiden weder
53von Einzelnen noch von Behörden der Stadt, dass sich die Strategen, welche jeweils im Amt sind, allesamt ihrer anneh-
54men, wessen sie bedürfen, als auch die Archonten der Athener, die jeweils darauf sehen, wie ih-
55re Stadt die Neopoliten beschützt, und willig sind zu tun, was auch immer sie (= die Athener) ihnen auftragen;
56und dass sie (= die Neopoliten) jetzt bei dem Volk der Athener das finden werden, was ihnen gut scheint - - -. Betreffs
57der Erstlingsgabe für (Athena) Parthenos, welche bislang an die Göttin erfolgte, dass man vor dem Volk verhandle mit ih-
58nen. Bei dem früheren Beschluss soll der Sekretär des Rates verbessern und in ihm abändern
59statt „Kolonie der Thasier“, dass „sie gemeinsam mit den Athenern den Krieg führten.“ Und
60dass man - - - und P- - - und - - -ophantos belobige dafür, was sie in jetzt Gutes gesagt und
61getan haben für das Volk der Athener und weil sie willig sind, nach Kräften Gutes zu tun für das Heer
62und die Stadt in Zukunft so wie früher; dass man sie lade zum Festessen auf morgen.
63- - - stellte den Antrag: das andere, wie vom Rat (beantragt), aber: dass man der (Athena) Parthenos die Erstlingsgabe weihe so
64wie früher, die das Volk der Neopoliten geloben wird. vacat
vacat

            

I
1Gods.
2Of the Neapolitans
3by Thasos.
4The Council and the People decided. Leontis was the prytany;
5Sibyrtiades was secretary; Chairimenes was chairman;
6Glaukippos was archon (410/9); - -theos proposed: to praise the Neapolitans by
7Thasos, first [[being colonists of the Thasians]] and
8being besieged [[by them]] and the Peloponnesians, they refused
9to revolt from the Athenians, and were good men towards
10the [Athenian army and] People and [the allies]
11- - -
unknown number of lines missing
12- - -
13- - -
14- - -
15- - -
16- - -
17- - -
18- - -
19- - -
20- - -
unknown number of lines missing
21- - - Athenians - - -
22- - - money - - -
23- - - of the Athenians - - -
24- - - shall be for the Neapolitans - - -
25- - - and use ≥ 4 tal. 2,000 dr- - -
26- - - . they need in order that they may have
27- - - make for them from the money
28- - - of Neapolis from the harbour, the - - -
29- - - has been taken from them each year ?
30- - - [until it has all?] been paid. They are to do this - - -
31- - - Thasians; and what they give now - - -
32- - - both voluntarily and willingly - - - to the
33[Greek treasurers ?], 5 tal. 4,800 dr., and they are keen to do
34whatever good they can for the city of the Athenians, and have
35declared this both by [word and deed], and in return for this benefaction
36they are to be, both now and in future time - - - with the Athenians, - - - them
37as being good men, and they are to have access
38to the Council and the People first after the sacred business,
39as being benefactors of the Athenians; and the [ambassadors are to
40hand over] to the secretary of the Council [all the records]
41of what the Neapolitans have given, the - - - and [the other things?] separately,
42and the secretary of the Council, having written up this decree
43on a stone stele shall set it down on the acropolis at the expense
44of the Neapolitans; and in Neapolis they themselves having written it up, they
45shall set it down in the temple of the Parthenos on a stone stele; and also to invite
46the embassy to hospitality in the city hall tomorrow.
47For Oinobios of Dekeleia, the general, 3 tal., 6[34 dr. 4 ob.?].

II
48Axiochos proposed: to praise the Neapolitans from Thrace for being good men
49both to the army and the city of the Athenians and because [they campaigned against Thasos, besieging] it
50with the Athenians, and because, fighting together in a sea-battle, [they were victorious and fought as allies on land] for the
51whole time and because they do good to the Athenians in other ways, and [in return for] these things - - -
52they shall enjoy those things from the Athenians that have been voted by the People, and in order that they may not be wronged
53in any way either by an individual or by the collective of a city, both [all] the generals who are in office on each occasion are to take care of all
54their needs, and the Athenian officials who - - - on each occasion
55the city, maintaining (?) the enthusiasm of the Neapolitans to do whatever - - -
56and let them now obtain from the Athenian People whatever seems good - - - ; and
57concerning the first-fruits for the Parthenos[5] which were made until now for the goddess, the matter shall be [dealt with in relation to them?] in the Assembly;
58and in the earlier decree, the secretary of the Council is to make a correction, and write in it
59instead of “colony of the Thasians” that “they fought through the war together with the Athenians”;
60[and to praise?] both P- and -ophantos; praise them because they now say and do
61good on behalf of the Athenian People and because they are keen to do whatever good they can to the army
62and the city for the future just as in the past; and invite them to hospitality tomorrow.
63[- - - proposed: in other respects as proposed] by the Council, but to select the first-fruits for the Parthenos
64- - - the People vows.

XML-Ansicht

Konkordanz

SEG

 • SEG I 5
 • SEG X 124
 • SEG XV 11
 • SEG XXXIV 6
 • SEG XXXVI 17
 • SEG XXXVI 44
 • SEG XXXVII 225
 • SEG XXXIX 11
 • SEG XXXIX 324
 • SEG XL 65
 • SEG XLIV 7
 • SEG XLV 231
 • SEG XLVII 66
 • SEG XLVIII 8
 • SEG XLVIII 57
 • SEG L 604
 • SEG L 617
 • SEG LI 2287
 • SEG LIII 8bis
 • SEG LV 16
 • SEG LV 963
 • SEG LVI 110
 • SEG LVIII 15
 • SEG LVIII 1969
 • SEG LX 12
 • SEG LXIII 11
 • SEG LXIV 41
 • SEG LXVII 1557

IG

 • IG I² 108
Das Akademienvorhaben „Inscriptiones Graecae“ ist Teil des von Bund und Ländern geförderten Akademienprogramms, das der Erhaltung, Sicherung und Vergegenwärtigung unseres kulturellen Erbes dient. Koordiniert wird das Programm von der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften.
Alle Seiteninhalte unterliegen - sofern nicht anders gekennzeichnet - der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0.
Dieses Webangebot wird bereitgestellt und betreut von TELOTA - IT/DH.