Inscriptiones Graecae

Inscriptiones Graecae

{{ tab.name }}
IG I³ 368 IG I³ 1
IG I³ 1 IG I³ 368

IG I³ 369

IG I³ 370 IG I³ 500
IG I³ 370 IG I³ 500
Athen
Akropolis
Abrechnung der Rechnungsprüfer
Stele, opisthograph
Marmor
426/5-423/2
Übersetzung: Klaus Hallof
Übersetzung: Klaus Hallof
          

I
1[τάδε ἐλογίσαν]το hοι λογιστα[ὶ ἐν τοῖς τέτ]ταρσιν ἔτεσιν ἐκ Παναθεναίον ἐς [Παναθέναια ὀφελ]‒
2[όμενα· τάδε hο]ι ταμίαι παρέδοσ[αν Ἀνδρο]κλς Φλυεὺς καὶ χσυνάρχοντες hελλ[ενοταμίαις . . . .]
3[. . . . .10. . . . .]εῖ καὶ χσυνάρχοσι[ν στρατ]εγοῖς hιπποκράτει Χολαργεῖ καὶ χσυ[νάρχοσιν ἐπὶ τς]
4[Κεκροπίδο]ς πρυτανείας δευτέ[ρας πρυ]τανευόσες, τέτταρες ἑμέραι σαν ἐσελ[ελυθυίαι, ἐπὶ τ]‒
5[ς βολς hι] Μεγακλείδες πρτο[ς ἐγραμ]μάτευε, ἐπὶ Εὐθύνο ἄρχοντος, 𐅉𐅉· τόκος τ[ούτοις ἐγένετο]
6[𐅆𐅅Η𐅄ΔΔ]ΔΔ𐅃𐅂 ⁝ v δευτέρα δόσις ἐπ[ὶ τς Κ]εκροπίδος δευτέρας πρυτανευόσες, λοι[παὶ σαν hεπτὰ ἑ]‒
7[μέραι] τι πρυτανείαι, 𐅊· τόκος τ[ούτον v ] ΤΤΧ𐅅ΗΗΗΗ𐅄ΔΔ v τρίτε δόσις ἐπὶ τς Παν[διονίδος πρυτα]‒
8[νείας] τετάρτες πρυ[τ]ανευόσες, [ἐσελελ]υθυίας πέντε ἑμέρας τς πρυτανείας, 𐅉[𐅉𐅈ΤΤΤ𐅆𐅅ΗΔΙΙΙ𐅁· τ]‒
9[όκος τ]ούτον v ΤΧ𐅅ΗΗΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙ v τ[ετάρτ]ε δόσις ἐπὶ τς Ἀκαμαντίδος πρυτανεία[ς ὀγδόες πρυταν]‒
10[ευόσ]ες, πέντε ἑμέρας ἐσελελυθ[ύας τ]ς πρυτανείας, 𐅉𐅉𐅉𐅉[Τ]ΤΤΤΧΧΧ· τόκος τούτο[ν v ΤΧΧΧΧ𐅅ΗΗΙ v v ]
11[πέμπ]τε δόσις ἐπὶ τς Ἀκαμαν[τίδος πρ]υτανείας ὀγδόες πρυτανευόσες, ἐσελελ[υθυίας δέκα ἑμέ]‒
12[ρας τ]ς πρυτανείας, 𐅋· τόκος τ[ούτον v ] ΤΤΤ𐅆𐅅ΗΗΗΗΔΔΔΔ v hέκτε δόσις ἐπὶ τς Ἐρε[χθείδος πρυταν]‒
13[είας] δεκάτες πρυτανευόσε[ς, ἐσελελ]υθυίας hεπτὰ ἑμέρας τς πρυτανείας, 𐅉𐅈Τ[ΤΤΧΧΧ· τόκος τού]‒
14[τοις] ἐγένετο ΧΧΧΧΗ𐅄ΔΔ𐅂𐅂<𐅂>[ΙΙΙΙ v κεφ]άλαιον τ ἀρχαίο ἀναλόματος ἐπὶ τς Ἀνδρ[οκλέος ἀρχς κα]‒
15[ὶ χσυ]ναρχόντον 𐅋𐅋𐅊𐅉Τ𐅆𐅅Η[ΔΙΙΙ𐅁 v τ]όκο κεφάλαιον τι ἀργυρίοι τι ἀναλοθέντ[ι ἐπὶ τς Ἀνδροκ]‒
16[λέος] ἀρχς καὶ χσυναρχόντο[ν 𐅉ΤΗ]𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂Ι v v v v v v τάδε παρέδοσαν hοι τα[μίαι Φοκιάδες ἐ]‒
17[χς Οἴ]ο καὶ χσυνάρχοντες, ἐπὶ Σ[τρα]τοκλέος ἄρχοντος καὶ ἐπὶ τς βολς hι Πλ[ειστίας πρτος v]
18[ἐγραμμ]άτευε, στρατεγοῖς περ[ὶ Πε]λοπόννεσον Δε[μ]οσθένει Ἀλκισθένος Ἀφιδ[ναίοι, ἐπὶ τς Οἰν]‒
19[είδος] πρυτανείας τετ<ά>ρτες [πρυτα]νευόσες, τρίτει ἑ[μέ]ραι τς πρυτανείας ἐσ[ελελυθυίας, ἐχς]
20[Ὀπισθ]οδόμο 𐅉𐅉𐅉· τόκος τούτο[ις ἐγέ]νετο 𐅆𐅅ΗΗΗΗΔ v v hετέρα δόσις στρατεγοῖς [Νικίαι Νικεράτ]‒
21[ο Κυδα]ντίδει καὶ χσυνάρχο[σιν ἐπὶ] τς Π<α>νδιονίδος πρυτανείας ἐνάτες πρυτ[ανευόσες, πέμπτ]‒
22[ει καὶ] δεκάτει ἑμέραι τς π[ρυταν]είας ἐσελελυθυίας, 𐅋· τόκος τούτοις ἐγένε[το ΤΤΧΧΧ𐅅ΗΗΗ v v ]
23[κεφάλ]αιον τ ἀρχαίο ἀναλόμ[ατος] ἐπὶ τς Φοκιάδο ἀρχς καὶ χσυναρχόντον 𐅋[𐅉𐅉𐅉 v τόκο κεφάλα]‒
24[ιον τι ἀ]ργυρίοι τι ἀναλοθ[έντι] ἐπὶ τς Φοκιάδο ἀρχς καὶ χσυναρχόντον Τ[ΤΤΧΧΧ𐅅ΗΗΔ v v v v v ]
25[τάδε παρέδ]οσαν hοι ταμίαι Θ[οκυ]δίδες Ἀχερδόσιος καὶ χσυνάρχοντες, ἐπὶ Ἰσ[άρχο ἄρχοντος κα]‒
26[ὶ ἐπὶ τς βολς] ḥ[ι Ἐπί]λ[υ]κος [πρ]τος ἐγραμμάτευε, hελλενοταμίαις hένοις Δ[. . . . . . .14. . . . . . .]
27[. . .6. . . καὶ χσυνάρχοσι καὶ νέοις] Χαροπίδει Σκα[μβ]ονίδει καὶ χσυνάρχοσιν [ἐπὶ τς hιπποθον]‒
28[τίδος πρυτανείας πρότες πρυταν]ευόσες, hέκτει καὶ εἰκοστι τς πρυτανεί[ας, . . . . . .12. . . . . .]
29[. .𐅉𐅉𐅉ΤΤ𐅆𐅅ΗΗΗΗ𐅄ΔΔΔ𐅂𐅂𐅂· τόκος το]ύτοις ἐγένετο ΧΧΧΧ𐅅Η𐅄Δ𐅃ΙΙΙΙΙ v δευτέρα δ[όσις ἐπὶ τς . . .5. .]
30[. . . . . . . . . . .21. . . . . . . . . . πρυταν]ευόσες, δοδεκάτει τς πρυτανείας, 𐅉𐅉ΤΤΤ[. . . . . . . .15. . . . . . .]
31[. . . . . . . . . . .21. . . . . . . . . .· τρίτε δ]όσις ἐπὶ τς Ἐρεχθείδος πρυτανείας hε[. . . . . . . .16. . . . . . . .]
32[. . . . . . . . . . . . .26. . . . . . . . . . . . .]Η̣Η· τόκος τούτοις ἐγένετο 𐅅ΗΔΔΔ𐅂𐅂Ι𐅁 v τε[τάρτε δόσις ἐπὶ τς]
33[Ἀκαμαντίδος πρυτανείας ὀγδόες] πρυτανευόσες, τριακοστι τς πρυταν[είας, · τόκος . . . .7. . .]
34[. . . . . . . . .17. . . . . . .․· κεφάλαιον] τ ἀρχαίο ἀναλόματος ἐπὶ τς Θοκυδίδο [ἀρχς καὶ χσυναρχόν]‒
35[τον 𐅋𐅊ΤΤΤ v κεφάλαιον τόκο τι] ἀργυρίοι τι ἀναλοθέντι ἐπὶ τς Θοκυδ[ίδο ἀρχς καὶ χσυναρ]‒
36[χόντον ΤΤ𐅆ΗΗΔ. . . .7. . .· τάδε παρ]έδοσαν hοι ταμίαι Τιμοκλς Εἰτεαῖος κ[αὶ χσυνάρχοντες, ἐπὶ]
37[Ἀμενίο ἄρχοντος καὶ ἐπὶ τς βολ]ς hι Δεμέτριος Κολλυτεὺς πρτος ἐγρ[αμμάτευε, . . . . .9. . . .]
38[. . . . . . . . . . .22. . . . . . . . . . . Μυρρ]ινοσίοι καὶ χσυνάρχοσι ἐπὶ τς Ἀκαμα[ντίδος πρυτανείας v v ]
39[πρότες πρυτανευόσες, δοδεκάτε]ι τς πρυτανείας, 𐅊𐅈ΤΤΤΤΧΧΧΧ𐅅ΗΗΔΔ· τό[κος τούτοις ἐγένετο v ]
40[ΧΧΧΧΗΗΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ v δευτέρ]α δόσις ἐπὶ τς Πανδιονίδος πρυτανεί[ας τρίτες πρυτανευ v v ]‒
41[όσες, δοδεκάτει τς πρυτανείας], ΤΤ𐅆𐅅· τόκος τούτοις ἐγένετο Η𐅄Δ𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙ[Ι v τρίτε δόσι]ς [ἐπὶ τ v]‒
42[ς . . .6. . .ίδος πρυτανείας τετά]ρτες πρυτανευόσες, τετάρτει τς πρυτα[νείας, παρὰ] Σαμ[ίον 𐅉Τ v]
43[ΧΧΧΗΗΗ· τόκος τούτοις ἐγένετο] 𐅅𐅄ΔΔΔ𐅂𐅂Ι v τετάρτε δόσις ἐπὶ τς Αἰαντ[ίδος πρυτ]ανεί[ας ὀγδό]‒
44[ες πρυτανευόσες, τετάρτει καὶ] εἰκοστι τς πρυτανείας 𐅋· τόκος τούτο[ις ἐγέν]ετο Χ𐅅Η[Η v v v v ]
45[πέμπτε δόσις ἐπὶ τς Λεοντίδο]ς πρυτανείας δεκάτες πρυτανευόσες, τ[ι τρίτ]ει τς πρ[υτανεί]‒
46[ας, 𐅉𐅈ΤΤΤΗΔΔ𐅂𐅂ΙΙ𐅁· τόκος τούτον] ΗΔΔ𐅂𐅂ΙΙ𐅁 v κεφάλαιον τ ἀρχαίο ἀναλό[ματος] ἐπὶ τς Τι[μοκλέο]‒
47[ς ἀρχς καὶ χσυναρχόντον 𐅋𐅊𐅉𐅉]𐅉𐅉ΤΤΧ𐅅ΗΔΔΔΔ𐅂𐅂ΙΙ𐅁 v κεφάλαιον τόκο τ[οῖς ἀ]ναλοθσι χρ[έμασι v ]
48[ἐπὶ τς Τιμοκλέος ἀρχς καὶ χσυ]ναρχόντον Τ𐅅ΗΗΗΔ𐅂𐅂𐅂Ι𐅁 v κεφάλαι[ον ἀν]αλόματος χσύ[μπαντ v ]‒
49[ος Ἀθεν]αίας ἐν τοῖ[ς] τέ[τταρσιν ἔ]τεσιν ἐκ Παναθεναίον ἐς Παναθέν[αια 𐅌]𐅋𐅋𐅉𐅉𐅉𐅉𐅈ΤΤΧ[ΗΗ𐅄𐅂𐅂𐅂 v]
50[κεφά]λαιον τόκο χσύμπαν[τος Ἀθε]ναίας ἐν τοῖς τέτταρσιν ἔτεσιν ἐ[κ Παν]αθεναίον ἐς Πα[ναθέν v]‒
51[αια 𐅉]𐅈ΤΤΤΧΧΧ𐅅ΗΗΗΗΔΔΔ𐅃[. . .5. .·

II
51                τάδε] Ἀθεναίας Νίκες ἐ[πὶ τς . . . .7. . .ίδο]ς πρυτανείας [. . .6. . .]
52[. . . πρ]υτανευόσες, τετάρτε[ι τς πρυτα]νείας, Τιμοκ[λς Εἰτεαῖος καὶ χσυ]νάρχοντες πα[ρέδοσα]‒
53[ν 𐅈Τ· τόκος] τούτοις ἐ[γ]ένετο Η‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ vacat

III
54[τάδε ἐλογίσα]ντο [hοι] λογιστ[αὶ ὀφελόμ]ε̣ν[α τοῖς ἄλλοις θεοῖς ἐν τοῖς τέττ]αρσιν ἔτ[εσιν ἐκ Παν]‒
55[αθεναίον ἐς Παναθέν]α̣ι̣α̣· [τάδε παρέδοσ]αν h[οι ταμίαι τν ἄλλον θεν Γόργο]ινος Ο[ἰνείδο Ἰκαρι]‒
56[εὺς καὶ χσυνάρχοντες ἐκ τν ἑκάστο χ]ρεμάτο[ν ἐπὶ Ἀμενίο ἄρχοντος στρατ]εγοῖ[ς . . . . . .11. . . . .]
57[. . . .8. . . . ἐπὶ τς βολς hι Δεμέτρι]ος πρτ[ος ἐγραμμάτευε, ἐπὶ τς Ἀκαμαντ]ίδ[ος πρυτανείας]
58[πρότες πρυτανευόσες, hεκατομβαι]νος ὀγ[δόει φθίνοντος, πέμπτει καὶ εἰκοστι τς πρυτανε]‒
59[ίας, ἐχς Ὀπισθοδόμο v Ἀρ]τέμι[δος Ἀγρ]οτέρα[ς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]
60[. . . . . . . . .18. . . . . . . . ., τό]κος τ[ούτο ΗΗ]Η𐅄Δ[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]
61[. . . . . . . . . . . . . . .29. . . . . . . . . . . . . .]Η̣, τό[κος τούτο . . . . . . . . .18. . . . . . . . .]𐅆𐅅𐅄ΔΔ[. . . . . .12. . . . . .]
62[. . . . . . . . .17. . . . . . .․· Ποσειδν]ος ἐπὶ Σο[υνίοι 𐅈ΧΧ. . . . .10. . . . ., τόκ]ος τού̣τ̣ο̣ ΗΗ̣Η𐅄ΔΔ[. . . . .9. . . .]
63[. . . . . . . . . . .21. . . . . . . . . ., τόκο]ς τούτο [. . .6. . .· Ἀρτέμιδος Μονιχί]<α>σι ΤΧΧΧΧ̣𐅅𐅄𐅂 Ι𐅁, τό[κος τούτο]
64[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]ΗΗΔΔ𐅃𐅂 Ι, τόκο[ς το]ύτ[ο . . .6. . .]
65[. . . .]ο Χ𐅅ΗΗΗΗ𐅄ΔΔ𐅃𐅂ΙΙ[. . . . . . . . . . . . . . . . . .36. . . . . . . . . . . . . . . . . .]Δ𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙ, τόκο[ς το]ύ̣τ[ο . . .5. .]
66[. . . .]ΙΙ𐅁· Ἀφροδίτες ἐν hιππολυ[τείοι . . . . . . . . . . . .24. . . . . . . . . . . .] 𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ𐅁 v Μοσ[ν 𐅅. . . ., τόκο]‒
67[ς τού]το 𐅃𐅂ΙΙ v Ἀπόλλονος Ζοστ[ρος . . . . . . . . . . .21. . . . . . . . . .· Ἀδρασ]τείας 𐅄ΔΔΔ𐅃𐅂, τ[όκος τούτο 𐅂]·
68[Βενδ]ῖδος 𐅄ΔΔΔ𐅃𐅂, τόκος τού[το 𐅂. . . . . . . . . . . . . . .29. . . . . . . . . . . . . .]Ι𐅁 𐅀 v Ἀπόλλον[ος . . . .8. . . .]
69[. . . .], τούτο τόκος 𐅃𐅂𐅂𐅂 v [. . . . . . . . . . . . . . . . . .36. . . . . . . . . . . . . . . . . .]· hερακλέος ἐν [Κυνοσάργε]‒
70[ι ΔΔ, τ]ούτο τόκος Ι𐅁 v hε[. . . . . . . . . . .22. . . . . . . . . . .· Δεμ]οφντος [. . .6. . .], τόκος τούτ[ο . . . . .9. . . .]·
71[Ἀθενα]ί[ας ἐπὶ] Παλλ[ενίδι Τ𐅆ΗΗ. . . . . .11. . . .․, τόκο]ς τούτο ΗΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ𐅁 𐅀 v Ἀπόλλο[νος . . . .8. . . .]
72[. . . . . . . . . .20. . . . . . . . .․· Ἀρτέμιδος Βραυρονία]ς ΧΗΗΗ𐅄𐅃𐅂ΔΔΔΔΙΙΙΙ, τόκος τούτο Δ[𐅃𐅂. . . . .10. . . . .]
73[. . . . .9. . . . .]ΧΗΔ[. . . . . . . . . . . .24. . . . . . . . . . . .· Ἀθ]εναίας ἐπὶ Παλλαδίοι Δεριονέ̣οι [𐅅ΗΗΗ𐅄. . .5. .],
74[τόκος το]ύτο Δ𐅂̣[. . . . . .11. . . .․Χ]𐅅Η[Η. . . .8. . . ., τό]κος τούτο ΔΔ𐅁 v Ποσειδνος Καλαυρε[άτο . . .5. .]
75[τόκο]ς τούτο [. . . .· κεφάλαιον τ] ἀ[ρχαίο ἀναλό]ματος τν ἄλλον θεν τς πρότες [δ]όσεο[ς τς ἐπὶ]
76[Γοργ]οίνο [ἄρχοντος 𐅉𐅉𐅉𐅆𐅅ΗΗ]Η̣Η[𐅄ΔΔΔΔ v κεφάλ]αιον τόκο τούτοι τι ἀναλόματι ΧΧΗΔΔ[. . . .7. . .]·
77[δευτ]έρ[αν δόσιν παρέδοσαν] hοι τα[μίαι τν ἄλ]λον θεν Γόργοινος Οἰνείδο Ἰκαριεὺς [καὶ χσυν]‒
78[άρχοντες καθ’ ἕκαστον θεὸν] ἀπὸ τ[ν χρεμάτον] ἐπὶ τς Λεοντίδος πρυτανείας δεκάτε[ς πρυταν]‒
79[ευόσες, Σκιροφορινος ὀγ]δ̣όει <φ>θ[ίνοντος, εἰ]κοστι τς πρυτανείας v Ἀρτέμιδος Ἀγρ[οτέρας]
80[ΤΤΤΤΧ𐅅ΗΗΗΗ𐅄, τόκος τούτο] Δ𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙ[ΙΙ𐅁 v Ἀφροδί]τες ἐν Κέποις ΤΤ𐅆Η𐅄ΔΔ𐅃Ι, τόκος τούτο 𐅃𐅂[𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙ𐅁]
81[. . . . . . . .16. . . . . . . .ΧΧ𐅅Η]ΗΗΔΔΔΔ[. . .5. ., τούτο] τόκος 𐅂 ΙΙΙ 𐅁 𐅀 v Διονύσο ΗΗΗ𐅄𐅃𐅂Ι, τόκος το[ύτο Ι𐅁 v]
82[. . . . . . . . . .19. . . . . . . . ., τ]όκος το[ύτο . . v Ποσε]ιδνος ἐπὶ Σουνίοι ΤΤΤΤΧ𐅅ΔΔ𐅃𐅂𐅂ΙΙΙΙ𐅁, τό[κος τού]‒
83[το Δ𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙ𐅁 𐅀v . . .5. .ΧΧ]Χ̣Χ ΗΗΔΔ[ΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙ, τ]όκος τούτο 𐅂𐅂ΙΙΙΙ𐅁 v Ἀρτέμιδος Μονιχίασ[ι . . .6. . .]
84[. . . . . . . . .17. . . . . . . .]𐅂̣ΙΙ v Θεσέο[ς 𐅅ΗΗΗ𐅃𐅂𐅂𐅂Ι]ΙΙΙ𐅁, τόκος τούτο ΙΙ𐅁 𐅀 v hιλισ ΗΗΗΗ𐅂𐅂̣Ι, τόκ[ος τούτο]
85[Ι . . . . . . .14. . . . . .․, τ]όκος τού[το ․ v hεφαίσ]το ΤΧ𐅅ΗΗΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂, τόκος τούτο 𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙ𐅁 v Ἀφ[ροδίτε]‒
86[ς ἐν hιππολυτείοι . .]𐅂ΙΙ, τόκο[ς τούτο . . .5. .] v Μοσν 𐅅ΔΔ𐅂, τόκος τούτο Ι𐅁 𐅀 v θε χσενικ [. . .5. .]
87[. . . . . . .13. . . . . ., τόκο]ς τούτ[ο . . . v hερακλέ]ος ἐν Κυνοσάργει 𐅄ΔΔΔ, τόκος τούτο 𐅁 v Δεμο[φντο]‒
88[ς . . . . . . . . .17. . . . . . . .] v Ἀθε[ναίας ἐπὶ Παλλ]ενίδι ΧΧΧΗΗΗΗΔ𐅃𐅂𐅂𐅂Ι, τόκος τούτο 𐅂 ΙΙΙΙΙ𐅁 v Ἀ[πόλλο]‒
89[νος . . . . . . . .15. . . . . . . τ]όκο[ς . . .6. . . v Ἀρτέ]μιδος Βραυρονίας ΗΗΗ𐅄𐅂𐅂𐅂ΙΙ𐅁, τόκος τούτο Ι[𐅁 v . . .]
90[. . . . . . . . . . . . . . . . .34. . . . . . . . . . . . . . . . .] 𐅀 v Ἀθεναίας ἐπὶ Παλλαδίοι 𐅂𐅂 Ι𐅁, τόκος τούτ̣[ο . . . .]
91[. . . . . . . . . . . . . . .30. . . . . . . . . . . . . . .ΗΔΔΔ]Δ𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ, τόκος τούτο 𐅁 v Μετρὸς ἐν Ἄγρας ΗΗ[. . .6. . .]
92[. . . . . . . . . . . . . . . . . .35. . . . . . . . . . . . . . . . .]𐅂𐅂, τούτο τόκος 𐅁 v Ἀθεναίας Ζοστερίας Η[. . . .7. . .]
93[. . . . . . . . . . . . . . .30. . . . . . . . . . . . . . .ΗΗΗΗ]ΔΔ𐅃𐅂𐅂, τόκος τούτο Ι𐅁 v v v κεφάλαιον τ ἀρχ[αίο ἀνα]‒
94[λόματος τν ἄλλον θεν τς δευ]τέρ[ας δόσε]ος ἐπὶ Γοργοίνο ἄρχοντος v 𐅉𐅉ΤΤΤ𐅆𐅅ΗΗΗ[𐅄ΔΔΔΔ]‒
95[𐅃𐅂𐅂𐅂 v v v v κεφάλαιον τόκο τού]τοι [τι ἀργ]υρίοι 𐅄ΔΔΔ𐅂𐅂 v v κεφάλαιον ἀναλόματος τ ἀ[ρχαίο]
96[ἐπὶ Γοργοίνο ἄρχοντος v 𐅊ΤΤ]ΤΤ𐅆[𐅅ΗΗΗΗ]𐅄ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂 v v κεφάλαιον τόκο χσύμπαντος το[ύτοι v ]
97[τι ἀργυρίοι ΧΧΗΗ‒ ‒] vacat

IV
98[τάδε ἐλογίσαντο hοι λογιστ]αὶ ἐν τ[οῖς τέτ]τ̣α̣ρσιν ἔτεσιν τόκον τοῖς τς θε hhοι πρό[τεροι]
99[λογισταὶ λελογισμένα παρέ]δοσαν [ἐν τοῖς hε]πτὰ ἔτεσιν τόκον τετρακισχιλίοις ταλά[ντοις]
100[ταλάντοι τετρακισχιλίαι]ς πεντα[κοσίαις εἴ]κοσι δυοῖν δραχμαῖν· τούτοις τόκος ἐγέ[νετο v ]
101[𐅋𐅊𐅉𐅉𐅉𐅉𐅈Χ𐅅ΗΗΔ𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ] vacat
102[τόκον ἐλογίσαντο τοῖς ἄλ]λοις θεο[ῖς ἐν τοῖς τέ]τταρσιν ἔτεσιν hhοι πρότεροι λογι[σταὶ v ]
103[λελογισμένα παρέδοσαν ἐ]ν τοῖς hεπ̣[τὰ ἔτεσιν πε]ντακοσίοις ταλάντοις διακοσίοις τ[αλάντ]‒
104[οις hεχσέκοντα ταλάντοι]ς hὲχς ταλ[άντοις χιλί]αις ἐνενέκοντα δραχμαῖς πέντε δραχ[μαῖς v ]
105[τέτταρσι δραχμαῖς ἐν τοῖ]ς τέτταρσ[ιν ἔτεσιν 𐅉]𐅉𐅉𐅈ΤΤΧΧΗΗΗΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙ𐅁 vacat
106[τόκον ἐλογίσαντο καὶ τοῖ]ς Ἀθεναία[ς τς Νίκες ἐ]ν τοῖς τέτταρσιν ἔτεσιν hhοι <π>ρότ[εροι v v ]
107[λογισταὶ λελογισμένα π]αρέδοσαν ἐ[ν τοῖς hεπτὰ] ἔτεσιν εἴκοσι ταλάντοις δυοῖν ταλ̣[άντο v v ]‒
108[ιν τρισχιλίαις ἐνενέκον]τα δραχμ[αῖς] ὀκτὸ [δραχ]μαῖς δυοῖν ὀβολοῖν v Τ𐅅𐅄ΔΔΔΔ𐅂𐅂ΙΙ[ΙΙΙ vacat]
109[τόκον ἐλογίσαντο τοῖς τ] ḥε̣ρμ ἐν [τοῖ]ς τέτ[ταρσι]ν ἔτεσιν hhοι πρότεροι λογισταὶ λ[ελογι]‒
110[σμένα παρέδοσαν ἐν τοῖς hε]π̣[τὰ ἔ]τ̣[εσι]ν ταλάν[τοι τ]ετρακοσίαις ἐνενέκοντα δραχμαῖς [. . .5. .]
111[‒ ‒ ‒ΗΗΗΔ𐅃𐅂‒ ‒ ‒]. vacat

V
112[Ἀθεναίας Νίκες ἀρχαῖον ὀφέλοσιν ἐν] ἕνδεκα ἔτεσιν ⁝ < 𐅉 𐅉 >𐅈ΤΤΤΧΧΧ𐅅ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙ vacat
113[Ἀθεναίας Νίκες τόκος ἐγένετο ⁝ 𐅈‒ ‒]ΔΔΔ𐅂ΙΙ𐅁 vacat
114[Ἀθεναίας Πολιάδος ἐν ἕνδεκα ἔτεσιν] τὸ ἀρχαῖον [ὀ]φέλοσιν ⁝ 𐅍𐅍𐅍𐅍𐅌𐅋𐅋𐅉𐅉𐅉𐅉𐅈ΤΤΤ𐅆𐅅Η[Η𐅄ΔΔ𐅃]·
115[Ἀθεναίας Πολιάδος τόκος ἐγένετο ἐν] ἕνδεκα ἔτεσ[ιν ⁝]𐅍𐅋𐅋𐅉 𐅉𐅉𐅉ΤΤΤΧΧΧ𐅅ΗΗΗ̣𐅂̣𐅂𐅂𐅂 vacat
116[ἐν ἕνδεκα ἔτεσιν Ἀθεναίας Νίκες καὶ] Πολιάδος ⁝ [𐅍𐅍𐅍𐅍]𐅌𐅋𐅋𐅊<𐅉>𐅉𐅈ΤΤΧΧΧΗΗ[ΗΔΔ𐅂𐅂𐅂ΙΙ]·
117[ἐν ἕνδεκα ἔτεσιν κεφάλαιον τ Πολιά]δος καὶ Νίκ[ες τόκ]ο ⁝ 𐅍𐅋𐅋𐅉𐅉𐅉𐅉𐅈ΤΤΤ‒ ‒ ‒
118[‒ ‒ ‒ ‒ vacat] vacat
119[τοῖς ἄλλοις θεοῖς ἀναλόματος τ ἀρχ]αίο ἐν ἕνδεκα [ἔτεσιν κεφάλαιον ⁝ 𐅌𐅋𐅋𐅋𐅉𐅉ΤΧ𐅄ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂]·
120[τοῖς ἄλλοις θεοῖς τόκο χσύμπαντος ἐ]ν ἕνδεκα ἔτεσ[ιν κεφάλαιον ⁝ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒]
121[‒ ‒ ‒ vacat] vacat
122[ἀρχαῖον χσύμπαν ἐν ἕνδεκα ἔτεσιν ἅπ]ασι τοῖς θε[οῖς ⁝ 𐅎𐅌𐅊𐅉𐅉𐅉𐅉𐅈ΤΤΤΤΧΧΧΧ𐅅ΗΗΗΗ‒ ‒]·
123[τόκο χσύμπαντος ἅπασι τοῖς θεοῖς ἐν] ἕνδεκα ἔτεσ[ιν κεφάλαιον ⁝‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒]
124‒ ‒ ‒ ‒ vacat

Kein Text vorhanden.
            

I
1Folgendes haben berechnet die Rechnungsbeamten in den vier Jahren von den Panathenäen zu den Panathenäen an Aus-
2ständen. ‒ Folgendes haben die Schatzmeister ausgezahlt, Androkles aus (dem Demos) PhlyaVII und Kollegen, den Hellenotamiai - - -
3aus (dem Demos) - - - und Kollegen, für die Strategen Hippokrates aus (dem Demos) CholargosV und Kollegen unter der
4Prytanie der KekropisVII, die die zweite Prytanie innehatte, vier Tage waren abgelaufen, unter dem
5Rat, für den Megakleides erster Sekretär war, unter dem Archon Euthynos (426/5): 20 tal.; die Zinsen dafür betrugen
6569 dr. v Zweite Zahlung unter der Prytanie der KekropisVII, übrig waren sieben
7Tage von der Prytanie: 50 tal.; Zinsen dafür: v 2 tal. 1970 dr. v Dritte Zahlung unter der Prytanie der PandionisIII,
8die die vierte Prytanie innehatte, abgelaufen waren fünf Tage von der Prytanie: 28 tal. 5600 dr. 3 ½ ob.;
9Zinsen dafür: v 1 tal. 1719 dr. 2 ob. v Vierte Zahlung unter der Prytanie der AkamantisV, die die achte Prytanie
10innehatte, fünf Tage waren abgelaufen von der Prytanie: 44 tal. 3000 dr.; Zinsen dafür: v 1 tal. 4701 dr.
11Fünfte Zahlung unter der Prytanie der Akamantis, die die achte Prytanie innehatte, abgelaufen waren zehn Ta-
12ge von der Prytanie: 100 tal.; Zinsen dafür: v 3 tal. 5940 dr. Sechste Zahlung unter der Prytanie der ErechtheïsI,
13die die zehnte Prytanie innehatte, abgelaufen waren sieben Tage von der Prytanie: 18 tal. 3000 dr.; die Zinsen da-
14für betrugen: 4173 dr. 4 ob. v Summe der Kapital-Ausgaben in der Amtszeit von Androkles und
15Kollegen: 261 tal. 5610 dr. 3 ½ ob. v Summe der Zinsen für das Geld, das ausgegeben wurde in der Amtszeit von Andro-
16kles und Kollegen: 11 tal. 199 dr. 1 ob. vacat Folgendes haben ausgezahlt die Schatzmeister Phokiades aus
17(dem Demos) OionVIII und Kollegen unter dem Archon Stratokles (425/4) und unter dem Rat, für den Pleistias erster v
18Sekretär war, an die Strategen um die Peloponnes, Demosthenes S.d. Alkisthenes aus (dem Demos) AphidnaIX, unter der Pry-
19tanie der OineïsVI, die die vierte Prytanie innehatte, am dritten Tag der Prytanie, aus
20dem Ophistodom: 30 tal.; die Zinsen dafür betrugen: 5910 dr. v v Weitere Zahlung an die Strategen Nikias S.d. Nikerat-
21os aus (dem Demos) KydantidaiII und Kollegen unter der Prytanie der Pandionis, die die neunte Prytanie innehatte, am fünf-
22zehnten Tag nach Beginn der Prytanie: 100 tal.; die Zinsen dafür betrugen: 2 tal. 3800 dr. v v
23Summe der Kapital-Ausgaben in der Amtszeit von Phokiades und Kollegen: 130 tal. v Summe der Zinsen
24für das Geld, das ausgegeben wurde in der Amtszeit von Phokiades und Kollegen: 3 tal. 3710 dr. vacat
25Folgendes haben ausgezahlt die Schatzmeister Thukydides aus (dem Demos) AcherdousVIII und Kollegen unter dem Archon Isarchos (424/3) und
26unter dem Rat, für den Epilykos erster Sekretär war, an die Hellenotamiai des Vorjahrs, D- - -
27- - - und Kollegen und an die neuen, Charopides aus (dem Demos) SkambonidaiIV und Kollegen, unter der Prytanie der Hippothon-
28tisVIII, die die erste Prytanie innehatte, am sechsundzwanzigsten Tag der Prytanie, - - -
29- - - 32 tal. 5983 dr.; die Zinsen dafür betrugen 4665 dr. 5 ob. v Zweite Zahlung unter der Prytanie der
30- - -, die die - -te Prytanie innehatte, am zwölften (Tag) der Prytanie: 23 tal. - - -
31- - -. Dritte Zahlung unter der Prytanie der ErechtheïsI, die die - -te Prytanie innehatte:
32- - - (+)200 dr.; die Zinsen dafür betrugen 632 dr. 1 ½ ob. v Vierte Zahlung unter der Prytanie der Aka-
33mantis, die die achte Prytanie innehatte, am dreißigsten (Tag) der Prytanie: 100 tal.; Zinsen - - -
34- - -. Summe der Kapital-Ausgaben in der Amtszeit von Thukydides und Kolle-
35gen: 163 tal. v Summe der Zinsen für das Geld, das ausgegeben wurde im Amtsjahr von Thukydides und Kol-
36legen: 2 tal. 5210 dr. ‒ Folgendes haben ausgezahlt die Schatzmeister Timokles aus (dem Demos) EiteaX und Kollegen unter
37dem Archon Ameinias (423/2) und unter dem Rat, für den Demetrios aus (dem Demos) KollytosII erster Sekretär war, an - - -
38- - - aus (dem Demos) MyrrhinousIII und Kollegen, unter der Prytanie der AkamantisV, die die v v
39erste Prytanie innehatte, am zwölften (Tag) der Prytanie: 59 tal. 4720 dr.; die Zinsen dafür betrugen v
404244 dr. 5 ob. v Zweite Zahlung unter der Prytanie der PandionisIII, die die dritte Prytanie innehatte, v v
41am zwölften (Tag) der Prytanie: 2 tal. 5500 dr.; die Zinsen dafür betrugen 163 dr. 5 ob. v Dritte Zahlung unter der
42Prytanie der - - -, die die vierte Prytanie innehatte, am vierten (Tag) der Prytanie; von den Samiern: 11 tal. v
43330 dr.; die Zinsen dafür betrugen 582 dr. 1 ob. v Vierte Zahlung unter der Prytanie der AiantisX, die die ach-
44te Prytanie innehatte, am vierundzwanzigsten (Tag) der Prytanie: 100 tal.; die Zinsen dafür betrugen 1600 dr. v v v v
45Fünfte Zahlung unter der Prytanie der LeontisIV, die die zehnte Prytanie innehatte, am dritten (Tag) der Pryta-
46nie, 18 tal. 122 dr. 2 ½ ob.; Zinsen dafür: 122 dr. 2 ½ ob. v Summe der Kapital-Ausgaben in der Amtszeit von Timokles
47und Kollegen: 192 tal. 1642 dr. 2 ½ ob. v Summe der Zinsen für das Geld, das ausgegeben wurde v
48in der Amtszeit von Timokles und Kollegen: 1 tal. 813 dr. 1 ½ ob. v Summe der Ausgaben insgesamt
49der Athenaia in den vier Jahren von den Panathenäen bis zu den Panathenäen: 747 tal. 1253 dr. v
50Summe der Zinsen insgesamt der Athenaia in den vier Jahren von den Panathenäen bis zu den Pananthenäen:
5118 tal. 3935(+) dr. –.

II
51                   Folgendes Geld der Athena Nike haben unter der Prytanie der - -is, die die
52- -te Prytanie innehatte, am vierten (Tag) der Prytanie, Timokles aus (dem Demos) EiteaX und Kollegen ausgezahlt:
536 tal.; die Zinsen dafür betrugen 100(+) dr. - - -. vacat

III
54Folgendes haben berechnet die Rechnungsbeamten an Ausständen für die anderen Götter in den vier Jahren von den Pan-
55athenäen zu den Panathenäen: Folgendes haben ausgezahlt die Schatzmeister der anderen Götter, Gorgoinos S.d. Oineides aus (dem Demos) Ikari-
56onII und Kollegen aus den Geldern einer jeden (Gottheit) unter dem Archn Ameinias (423/2) den Strategen - - -
57- - - unter dem Rat, für den Demetrios erster Sekretär war, unter der Prytanie der AkamantisV,
58die die erste Prytanie innehatte, am achten (Tag) vor Ende des (Monats) Hekatombaion, dem fünfundzwanzigsten der Pryta-
59nie, aus dem Ophisthodom: v Von Artemis Argotera - - -
60- - -; Zinsen dafür: 360(+) dr. - - -
61- - - (+)100 dr.; Zinsen dafür: (+)5570 dr. - - -
62- - -. Von Poseidon in Sunion: 5 tal. 2000(+) dr. - - -; Zinsen dafür: 370(+) dr. - - -;
63- - -; Zinsen dafür: - - -. Von Artemis auf Mounichia: 1 tal. 4551 dr. 1 ½ ob.; Zinsen dafür:
64- - -; - - - (+) 226 dr. 1 ob.; Zinsen dafür: - - -
65- - -; - - - (+) 1976 dr. 2 ob.; - - -; - - - (+)14 dr. 4 ob.; Zinsen dafür: - - -
66- - - (+)1 ½ ob. Von Aphrodite im Hippolyteion: - - -; Zinsen hierfür: - - - (+)3 dr. 5 ½ ob. v Von den Musen: 500(+) dr. - - -; Zinsen
67dafür: 6 dr. 2 ob. v Von Apollon Zoster: - - -; - - -. Von Adrasteia: 86 dr.; Zinsen dafür: 1 dr.
68Von Bendis: 86 dr.; Zinsen dafür: 1 dr.; - - - 1 ¾ ob. v Von Apollon - - -
69- - -; dafür Zinsen: 8 dr. v - - -. Von Herakles im Kynosarges:
7020 dr.; dafür Zinsen: 1 ½ ob. v Von He- - -. Von Demophon: - - -; Zinsen dafür: - - -
71Von Athena Pallenis: 1 tal. 5200(+) dr. - - -; Zinsen dafür: 129 dr. 3 ¾ ob. v Von Apollon - - -
72- - -. Von Artemis Brauronia: 1396 dr. 4 ob.; Zinsen dafür: 16(+) dr. - - -
73- - -(+)1110 dr. - - - Von Athena am Palladion Darioneon(?): 850(+) dr. - - -;
74Zinsen dafür: 11(+) dr. - - -. - - - 1700(+) dr. - - -; Zinsen dafür: 20 dr. ½ ob. v Von Poseidon in Kalaureia: - - -
75Zinsen dafür: - - -. ‒ Summe der Kapital-Ausgaben der anderen Götter bei der ersten Zahlung in der
76Amtszeit von Gorgoinos: 30 tal. 5990 dr. v Summe der Zinsen für diese Ausgaben: 2120(+) dr. - - -.
77Als zweite Zahlung haben übergeben die Schatzmeister der anderen Götter, Gorgoinos S.d. Oineides aus (dem Demos) IkarionII und Kol-
78legen aus den Geldern einer jeden (Gottheit) unter der Prytanie der LeontisIV, die die zehnte Prytanie
79innehatte, am achten (Tag) vor Ende des (Monats) Skirophorion, dem zwanzigsten der Prytanie: v Von Artemis Agrotera:
804 tal. 1950 dr.; Zinsen dafür: 14 dr. 4 ½ ob. v Von Aphrodite in den Gärten: 2 tal. 5175 dr. 1 ob.; Zinsen dafür: 9 dr. 4 ½ ob.
81- - - (+)2840 dr.; dafür Zinsen: 1 dr. 3 ¾ ob. v Von Dionysos: 356 dr. 1 ob; Zinsen dafür: 1 ½ ob. v
82Von - - -: - - -; Zinsen dafür: - - -. v Von Poseidon in Sunion: 4 tal. 1527 dr. 4 ½ ob; Zinsen da-
83für: 14 dr. 2 ¾ ob. v Von - - -: 4749 dr. 4 ob.; Zinsen dafür: 2 dr. 4 ½ ob. Von Artemis auf Mounichia: - - -
84- - - (+)1 dr. 2 ob. v Von Theseus: 88 dr. 4 ½ ob.; Zinsen dafür: 2 ¾ ob. Von Ilisos: 402 dr. 1 ob.; Zinsen dafür:
851 ½ ob. Von - - -: - - -; Zinsen dafür: - - -. v Von Hephaistos: 1 tal. 1748 dr.; Zinsen dafür: 4 dr. 2 ½ ob. v Von Aphrodite
86im Hippolyteion: - -(+)1 dr. 2 ob.; Zinsen dafür: - - -. v Von den Musen: 521 dr.; Zinsen dafür: 1 ¾ ob. v Vom Fremden-Gott: - - -
87- - -; Zinsen dafür: - - -. v Von Herakles im Kynosarges: 80 dr.; Zinsen dafür: ½ ob. v Von Demophon:
88- - -; - - -. v Von Athena in Pallene: 3418 dr. 1 ob.; Zinsen dafür: 1 dr. 5 ½ ob. v Von Apollon
89- - -: - - -; Zinsen - - -. v Von Artemis Brauronia: 353 dr. 2 ½ ob.; Zinsen dafür 1 ½ ob. v Von
90- - -: - - -; - - - (+)¼ ob. v Von Athena am Palladion: 2 dr. 1 ½ ob.; Zinsen dafür: - - -
91- - - (+)144 dr. 3 ob.; Zinsen dafür: ½ ob. v Von Meter in Agrai: 200(+) dr. - - -
92- - - (+)2 dr.; dafür Zinsen: ½ ob. v Von Athena Zosteria: 100(+) dr. - - -
93- - - (+)427 dr.; Zinsen dafür: 1 ½ ob. v v v Summe der Kapital-Aus-
94gaben der anderen Götter bei der zweiten Zahlung in der Amtzeit von Gorgoinos: 23 tal. 5998 dr.
95v v v v Summe der Zinsen für dieses Geld: 82 dr. v v Summe der Kapital-Ausgaben
96in der Amtszeit von Gorgoinos: v 9 tal. 5988 dr. v v Summe der Zinsen insgesamt für dieses v
97Geld: 2200(+) dr. - - -. vacat

IV
98Folgendes haben berechnet die Rechnungsbeamten in den vier Jahren an Zinsen für die Gelder der Göttin, die die früheren
99Rechnungsbeamten bereechnet und ausgezahlt haben in den sieben Jahren: Zinsen für viertausend Talente
100ein Talent, viertausendfünfhundertundzweiundzwanzig Drachmen; dafür betrugen die Zinsen: v
101195 tal. 1713 dr. 3 ob. vacat
102An Zinsen haben sie berechnet für die Gelder der anderen Götter in den vier Jahren, die die früheren Rechungsbeamten v
103berechnet und ausgezahlt haben in den sieben Jahren: Zinsen für fünfhundert Talente, zweihundert Talente,
104sechszig Talente, sechs Talente, eintausendundneunhundert Drachmen, fünf Drachmen v
105und vier Drachmen in den vier Jahren: 37 tal. 2338 dr. 2 ½ ob. vacat
106An Zinsen haben sie berechnet auch für die Gelder der Athena Nike in den vier Jahren, die die früheren v v
107Rechnungsbeamten berechnet und ausgezahlt haben in den sieben Jahren: Zinsen für zwanzig Talente, zwei Talen-v v
108te, dreitausendundneunzig Drachmen, acht Drachmen und zwei Obolen: v 1 tal. 592 dr. 5 ob. vacat
109An Zinsen haben sie berechnet für die Gelder des Hermes in den vier Jahren, die die früheren Rechnungsbeamten berech-
110net und ausgezahlt haben in den sieben Jahren: Zinsen für ein Talent vierhundertundneunzig Drachmen - - -
111- - - (+)316 dr. - - -. vacat

V
112An Kapital der Athena Nike schulden sie in elf Jahren: 28 tal. 3548 dr. 2 ob; vacat
113für Athena Nike betrugen die Zinsen: 5(+) tal. (+)31 dr. 2 ½ ob. vacat
114An Kapital der Athena Polias schulden sie in elf Jahren: 4748 tal. 5775 dr.;
115für Athena Polias betrugen die Zinsen in elf Jahren: 1243 tal. 3804 dr. vacat
116In elf Jahren (an Kapital) der Athena Nike und Polias: 4777 tal. 3323 dr. 2 ob.;
117in elf Jahren Summe der Zinsen für Polias und Nike: 1248(+) tal. - - -
118- - -. vacat
119Von den anderen Göttern an Kapital-Ausgaben in elf Jahren die Summe: 821 tal. 1087 dr.;
120für die anderen Götter Summe der Zinsen insgesamt in elf Jahren: - - -
121- - -. vacat
122Kapital insgesamt in elf Jahren von allen Göttern: 5599 tal. 4900(+) dr. - - -;
123Zinsen insgesamt für alle Götter in elf Jahren: - - -
124- - - vacat

XML-Ansicht

Konkordanz

SEG

 • SEG LXV 28
 • SEG X 227
 • SEG XV 29
 • SEG XVI 12
 • SEG XXI 75
 • SEG XXII 47
 • SEG XXIII 33
 • SEG XXIV 42
 • SEG XXV 46
 • SEG XXVI 31
 • SEG XXXIV 17
 • SEG XXXVII 28
 • SEG XXXVII 30
 • SEG XLII 236
 • SEG XLVI 50
 • SEG XLVIII 2129
 • SEG XLIX 9
 • SEG XLIX 57
 • SEG L 3
 • SEG L 13
 • SEG L 38
 • SEG L 61
 • SEG LI 6
 • SEG LI 8
 • SEG LIII 14
 • SEG LIII 63
 • SEG LIII 123
 • SEG LIII 153
 • SEG LV 31 (d)
 • SEG LV 60
 • SEG LVI 143
 • SEG LVII 31
 • SEG LVIII 32
 • SEG LX 48
 • SEG LXIV 39
 • SEG LXIV 2202
 • SEG LXIV 2240
 • SEG LXVII 13 bis
 • SEG LXVII 1557
Das Akademienvorhaben „Inscriptiones Graecae“ ist Teil des von Bund und Ländern geförderten Akademienprogramms, das der Erhaltung, Sicherung und Vergegenwärtigung unseres kulturellen Erbes dient. Koordiniert wird das Programm von der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften.
Alle Seiteninhalte unterliegen - sofern nicht anders gekennzeichnet - der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0.
Dieses Webangebot wird bereitgestellt und betreut von TELOTA - IT/DH.