Inscriptiones Graecae

Inscriptiones Graecae

{{ tab.name }}
IG I³ 473 IG I³ 1
IG I³ 1 IG I³ 473

IG I³ 474

IG I³ 475 IG I³ 500
IG I³ 475 IG I³ 500
{{ btn.key }}
Athen
Akropolis
Verzeichnis der ausstehenden Arbeiten am Erechtheion
Stele, opisthograph
Marmor
409/8
Übersetzung: Klaus Hallof
Übersetzung: August Boeckh, Klaus Hallof
Übersetzung: Klaus Hallof
Übersetzung: August Boeckh, Klaus Hallof
          

A
1[ἐ]πιστάται τ νεὸ τ ἐμ πόλει ἐν hι τὸ ἀρχαῖον ἄγαλμα, Βροσυν[ί]‒
2[δ]ες Κεφισιεύς, Χαριάδες Ἀγρυλθεν, Διόδες Κεφισιεύς, ἀρχιτέκτο[ν]
3[Φι]λοκλς Ἀχαρνεύς, γραμματεὺς Ἐτέαρχος Κυδαθεναιεύς,
4[τά]δε ἀνέγραφσαν ἔργα τ νεὸ hος κατέλαβον ἔχοντα κατὰ τὸ φσέ‒
5[φισ]μα τ δέμο hὸ Ἐπιγένες εἶπεν, ἐχσεργασμένα καὶ hεμίεργα, ἐπὶ Διο‒
6[κ]λέος ἄρχοντος, Κεκροπίδος πρυτανευόσες πρότες, ἐπὶ τς βολς
7[h]ι Νικοφάνες Μαραθόνιος πρτος ἐγραμμάτευσεν.

col.I
8τ νεὸ τάδε κατελάβομεν hεμίεργα·
9ἐπὶ τι γονίαι τι πρὸς τ Κεκροπίο·
10  πλίνθος ἀθέτος μκος τετρά‒
11ΙΙΙΙ ποδας, πλάτος δίποδας, πάχος
12     τριhεμιποδίος.
13     μασχαλιαίαν μκος τετράποδα,
14Ι  πλάτος τρίποδα, πάχος τριν
15hεμιποδίον.
16  ἐπικρανίτιδας μκος τετράπο‒
17𐅃  δας, πλάτος τρίποδας, πάχος
18  τριν hεμιποδίον.
19  γονιαίαν μκος hεπτάποδα,
20[Ι] πλάτος τετράποδα, πάχος
21  τριν hεμιποδίον.
22  γογγύλος λίθος ἄθετος, ἀντίμο‒
23[Ι] ρος ταῖς ἐπικρανίτισιν, μκος
24  δεκάπος, hύφσος τριν
25hεμιποδίον.
26  ἀντιμόρο τοῖς ἐπιστυλίοις
27ΙΙ  μκος τετράποδε, πλ[άτος πεν]‒
28  τεπαλάστο.
29  κιόκρανον ἄθετον [ἐπὶ τὸ]
30Ι  μέτοπον τὸ ἔσο μκ[ος τρίπον],
31  πλάτος τριν hεμιποδ[ίον, πάχος]
32  τριν hεμιποδίον.
33  ἐπιστύλια ἄθετα μ[κος ὀκτ]ό‒
34𐅃 ποδα, πλάτος δυοῖν π[οδοῖν]
35  καὶ παλαστς, πάχος [δίποδα].
36  ἐπιστύλια ἄνο ὄντα [ἔδε]
37  ἐπεργάσασθαι μκος ὀκτόπο‒
38ΙΙΙ δα, πλάτος δυοῖν ποδοῖν καὶ πα‒
39  λαστές, πάχος δίποδα.
40  τ δὲ λοιπ ἔργο hάπαντος
41  ἐγ κύκλοι ἄρχει hο Ἐλευσινιακὸς
42ΙΙΙ λίθος πρὸς hι τὰ ζια, καὶ ἐτέθε
43  ἐπὶ τν ἐπιστατν τούτον.
44  τν κιόνον τν ἐπὶ τ τοίχο
45  τ πρὸς τ Πανδροσείο,
46ΙΙΙ κειμένον κιόνον
47  ἄτμετα ἐκ τ ἐντὸς ἀνθε‒
48  μίο ἑκάστο τ κίονος τρία
49 hεμιπόδια.
50  ἐπιστυλίο ὀκτόποδος
51  ἐπὶ τ τοίχο τ πρὸς νότον
52  κυμάτιον ἐς τὸ ἔσο ἔδε
53  ἐπιθναι.
54  τάδε ἀκατάχσεστα καὶ
55  ἀράβδοτα·
56  τὸν τοῖχον τὸν πρὸς νότο
57  ἀνέμο ἀκατάχσεστον
58  πλὲν τ ἐν τι προστάσει
59  τι πρὸς τι Κεκροπίοι.
60  τὸς ὀρθοστάτας ἀκατα‒
61  χσέστος ἐκ τ ἔχσοθεν ἐγ κύκλ[οι]
62  πλὲν τν ἐν τι προστά‒
63  σει τι πρὸς τι Κεκροπίοι.
64  τὰς σπέρας ἁπάσας
65  ἀρραβδότος τὰ ἄνοθεν·
66  τὸς κίονας ἀραβδότος hάπαντας
67  πλὲν τν ἐπὶ τ τοίχο· τὲν κρεπῖδα ἐγ
68  κύκλοι hάπασαν ἀκατάχσεστον.
69   τ τοίχο τ ἐντὸς ἀκατάχσεστα
70  τ <γο>γγύλο λίθο τετραποδίας 𐅃ΙΙΙ.
71  τ ἐν τι Προστομαί[οι]
72  τετραποδίας ΔΙΙ.
73  τς παραστάδος
74  τετραποδίας 𐅃ΙΙ̣.
75  τ πρὸς τ ἀγάλ[μ]ατος
76  τετραποδίας ΙΙ.
77  ἐν τι προστάσει τι πρὸς
78  τ θυρόματος
79   τὸμ βομὸν τ θ[υ]εχ
80  ἄθετον.
81  τς ἐποροφίας σφεκίσκος
82  καὶ hιμάντας ἀθέτος.
83  ἐπὶ τι προστάσει τι πρὸς τ[ι]
84  Κεκροπίοι ἔδει
85  τὸς λίθος τὸς ὀροφιαίος τὸς
86  ἐπὶ τν κορν ἐπεργάσα‒
87ΙΙΙ σθαι ἄνοθεν μκος τριν
88  καὶ δέκα ποδν, πλάτος π[έ]ντε
89  ποδν.
90  τὰς κάλχας τὰς ἐπὶ τοῖς ἐπι‒
91  στυλίοις ἐχσεργάσασθαι
92  ἔδει.
93 [λ]ίθινα παντελς ἐχσεργ[α]σμέ[να]
94 hὰ χαμαί.
95  πλίνθοι τετράποδες μκος,
96  πλάτος δίποδες, πάχος
97ΔΙ τριν hεμιποδίον, ἀριθμὸ[ς].
98  μασχαλιαία μκος τετρά‒
99Ι  πος, πλάτος τρίπος, πάχος
100   τριν hεμιποδίον.
lacuna
101  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒α ελ
102  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ατι ἀριθμ[ὸς]
103 [hεμίεργ]α χαμαί·
104  [πλί]νθοι ἐπικρανίτ[ιδες]
105  [μ]κος τετράποδε[ς, πλάτος]
106  [τρ]ίποδες, πάχος τ[ριν]
107 hεμιποδίο[ν]· μ[ιᾶς ἄτμετοι]
108   πόδες : Ι̣ΙΙΙ ἀσ[τραγάλο].
109 hετέρας ἀσ[τραγάλο τέτ]‒
110   ταρες πόδε[ς ἄτμετοι καὶ]
111 hεμιπό[διον].
112   ἐπικρ[ανίτιδες]
113  δα‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
114  μ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

col.II
115   τούτον hεκάστο οὐκ ἐχσέργα‒
116  σται hο hαρμὸς hο hέτερος οὐδὲ
117 hοι ὄπισθεν hαρμοί.
118  μκος hέκποδες, π[λ]άτος δίπο‒
119ΔΙΙ δες, πάχος ποδιαῖοι·
120  τούτον hεκάστο οὐ[κ] ἐχσέργα‒
121  σται hο hαρμὸς hο hέτερος οὐδὲ
122 hοι ὄπισθεν hαρμοί.
123  τετράποδες μ[κ]ος, πλάτος δίπο‒
124𐅃 δες, πάχος ποδιαῖοι·
125  τούτον hεκάστο οὐκ ἐχσέργα‒
126  σται hο hαρμὸς hο hέτερος οὐδὲ
127 hοι ὄπισθεν hαρμοί.
128   πεντέπος μκος, πλάτος δίπος,
129Ι  πάχος ποδιαῖος·
130  τούτο ἀργὸς hο hαρμὸς hο hέτε‒
131  ρος καὶ hοι ὄπισθεν hαρμοί.
132  γεῖσα μκος τετράποδα, πλάτος
133  τρίποδα, πάχος πεντεπάλαστα,
134𐅃ΙΙ λεῖ[α] ἐκπεποιεμένα ἄνευ κατα‒
135  τομς.
136𐅃 hέτερομ μέγεθος τὸ αὐτὸν·
137   κυματίο καὶ ἀστραγάλο hεκατέρο
138  ἄτμετοι σαν τέτταρες πόδες
139 hεκάστο.
140ΙΙ hετέροιν
141   ἄτμετοι σαν τ κυματίο τέτταρες
142  πόδες, τ δὲ ἀστραγάλο ὀκτὸ πόδες.
143Ι  hετέρο
144  τ κυματίο τρία hεμιπόδια ἄτμετα,
145  ἀστραγάλο τέτταρες πόδες.
146Ι  hέτερον
147   τὲμ μὲν λείαν ἐργασίαν ἔργαστο,
148  τ δὲ κυματίο ἀργοὶ πόδες σαν hὲχς
149   καὶ hεμιπόδιον, ἀστραγάλο ἀργοὶ
150  πόδες ὀκτό.
151Ι  hετέρο
152  κυματίο ἓχς πόδες ἀργοί,
153  ἀστραγάλο ὀκτὸ πόδες.
154Ι  hέτερον
155 hεμίεργον τς λείας ἐργασίας.
156  τν ἀπὸ τς στοᾶς μκος τετράπο‒
157ΙΙΙΙ δα, πλάτος τρίποδα, πάχος πεντε‒
158  πάλαστα, λεῖα ἐκπεποιεμένα
159  ἄνευ κατατομς.
160   γονιαία ἐπὶ τὲν πρόστασιν τὲν
161   πρὸς hέο, μκος hέκποδε, πλάτος
162ΙΙ τετάρτο hεμιποδίο, πάχος
163  πεντεπάλαστα·
164   τούτον τ hετέρο hε λεία μὲν ἐργα‒
165  σία ἐχσέργαστο, τὸ δὲ κυμάτιον
166  ἀργὸν hόλον καὶ hο ἀστράγ[α]λος·
167  τ δὲ hετέρο ἀργο<ὶ> κυματ[ίο τ]ρς
168  πόδες καὶ hεμιπόδιον, τ δὲ ἀστρα‒
169   γάλο ἀργοὶ πόδες πέντε.
170  ἐπὶ τὸν τοῖχον τὸν πρὸς τ Πανδροσε(ίο)
171Ι  μκος hεπτὰ ποδν καὶ hεμιποδίο,
172  πλάτος τριν ποδν καὶ hεμιποδίο,
173 hεμίεργον τς λείας ἐργασίας·
174  μκος hέκποδον, πλάτος τριν
175  ποδν καὶ παλαστς, πάχος πεντε‒
176Ι  πάλαστον ἐπὶ τὸν τοῖχον τὸν πρὸς
177  τ Πανδροσείο·
178  τούτο ἀστραγάλο ἄτμετοι πόδες
179  πέντε.
180  αἰετιαῖοι τν ἀπὸ τς στοᾶς μκο[ς]
181𐅃Ι hεπτάποδες, πλάτος τριν ποδ[ν]
182   καὶ hεμιποδίο, πάχος ποδιαῖοι,
183 hοῦτοι hεμίεργοι.
184 hετέρο μκος πεντέποδε, π[λάτος]
185ΙΙ τριν ποδν καὶ hεμιποδί[ο, πάχος]
186  ποδιαῖοι, hεμίερ[γ]οι.
187   γεῖσα ἐπὶ τὸς αἰετὸς π[λάτος]
188  πέντε hεμιποδίον, μ[κος τεττά]‒
189  ρον ποδν καὶ hεμιπο[δίο, πάχος]
190  ποδιαῖα· τὲν λείαν ἐρ[γασίαν]
191Ι  ἐκπεποιεμένον·
192 hέτερον hεμίεργον τς
193Ι  λείας ἐργασίας.
194  θύραι λίθιναι μκος ὀκτὸ ποδν
195  καὶ παλαστς, πλάτος πέντε
196ΙΙΙΙ hεμιποδίον·
197   τούτον τὰ μὲν ἄλλα ἐχσεπεποί‒
198  ετο, ἐς τὰ ζυγὰ δὲ ἔδει τὸς λίθος
199  τὸς μέλανας ἐνθναι.
200  ς τι hυπερθύροι τι πρὸς ἕο
201Ι hεμίεργον.
202  τι βομι [τ]ι τ θυεχ λίθοι Πεν‒
203  τελεικο[ὶ] μκος τετράποδες,
204ΙΙΙ hύφσος [δ]υοῖν ποδοῖν καὶ παλαστ[ς],
205  πάχος ποδιαῖοι.
206 hέτερ[ο]ς τρίπο̣ς̣ [μ]κ̣ο̣ς̣, h[ύφσος]
207Ι  [δυοῖν] π̣ο̣δ̣ο̣[ῖν καὶ παλαστς],
208  [πάχος ποδιαῖος].
lacuna
209  ‒ ‒ ‒ ‒ον ἐπὶ πλατε‒ ‒
210  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ον
lacuna
211  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ας
212   ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ vac.
213[Ι] [ἐπικρανῖτις μκος τε]τράπος,
214  [πλάτος δυοῖν ποδοῖ]ν καὶ hεμι‒
215 [ποδίο, πάχος τριν] hεμιποδίον.
216  [γεῖσα ἐπὶ τὸς αἰετ]ὸς πλάτος
217  [πέντε hεμιποδίο]ν, μκος τετ‒
218  [τάρον ποδν καὶ] hεμιποδίο,
219  [πάχος ποδιαῖ]α.
220  [ἀντίμορος τ]οῖς ἐπιστυλίοις
221[Ι] [μκος τετρ]άπος, πλάτος
222  [δίπος, πάχο]ς πεντεπάλαστος.
223  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒οι περιόντες
224  [‒ ‒ ‒ ‒ ‒ κ]ατὰ τοῖχον.
225  [μκος ὀκτ]όποδες.
226[Ι] [hέτερος μ]κος τετράπος.
227[Ι] [αἰετιαῖος κ]αὶ μκος καὶ πλάτος
228  [τετράπο]ς καμπύλος.
229[Ι] ‒ ‒ ‒ ‒ μκος καὶ πλάτος hέκπος.
230  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒οι μκος τετράποδες.
231[Ι] [hέτερος] μκος τρίπος.
232[Ι] [‒ ‒ ‒ ‒ μ]κος πεντέπος.
233[Ι] ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒α μκος πεντέπος.
234  [Ἐλευσινιακὸ]ς λίθος μκος ὀκτόπος,
235[Ι] [πλάτος δί]πος, πάχος τριπάλαστο(ς).
236[ΙΙ] [Ἐλευσι]νιακὸ μκος hέκποδε,
237  [πλάτ]ος τρίποδε.
vacat 0,255 ad lapidis finem

B
   ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

col. I
 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
238  πάντα ἐφα[ρμόσαι ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒]
239  καὶ συντελέσα[ι ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒]
240  Δρόμον ἐργάζ[ετο ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ τὸ πλαί]‒
241  σιον τὸ μέγα / ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
242  Φανόστρατος ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
243  ταύτες τὸς [‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ κολ]‒
244  λσαι καὶ ἀποχσ[έσαι ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒]
vacat 0,152

col. II
 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
245  τὸν ἀ[στρά]γ[α]λον ἐπ̣ιγ[ο]μφσαι παρ[αλαβόν]‒
246  τα τετορνε[υμ]ένον : τὰ πλαίσια τὰ ἐπ[ὶ τὰς]
247  κλιμακίδας [τ]ὰ δ[έκα] ὄντα ἀναχσέσα[ι καὶ]
248  κο̣λλσαι καὶ hομαλί[σ]αι πρὸς τὸν κανόν[α]
249  τὸν λίθινον : τὸν ἀσ[τ]ράγαλον ἐπιγομφ‒
250  σαι παραλαβόντα τε[τ]ορνευμένον ἐπὶ τ[ὰς]
251  κ̣λ̣ιμακίδας : τὸ χσύλον τὸ γογγύλον
252  [hυποτε]τρᾶναι καὶ προσκολλσαι : τὸ κα̣‒
253  [τάζευγ]μα τὸ hυπὸ γαστέρα ἐπὶ τὸ ἐπ̣[ι]‒
254  [στύλιον κα]ὶ τὸν ὄνυχα ἁρμόσαντα κολλ[]‒
255  [σαι καὶ ἀποχσύ]σαι καὶ λειᾶναι τὰ λοιπά  vacat
256  [χσυνζεῦχσαι τὲν] σελίδα καὶ τὰς κλιμακί‒
257  [δας καὶ τὰ καλύμμ]ατα ἐκποισαι καὶ τὰ λ‒
258  [οιπὰ χσυνζεῦχσαι] καὶ χσυντελέσαι.
vacat 0,025 minime

VIIA
259  [‒ ‒ ‒ ‒ ἐπιστυ]λίο[ις ‒ ‒ ‒]
260  [‒ ‒ ‒ ‒ ἐπιστ]υλί[οις ‒ ‒]
261  [‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ πλ]άτ̣[ος ‒ ‒ ‒]

Kein Text vorhanden.
            

A
1Die Vorsteher des Tempels auf der (Akro)polis, in dem das alte Kultbild steht, Brosyni-
2des aus (dem Demos) KephisiaI, Chariades aus (dem Demos) Agryle, Diodes aus (dem Demos) KephisiaI, der Architekt
3Philokles aus (dem Demos) AcharnaiVI, der Sekretär Etearchos aus (dem Demos) KydathenaionIII,
4verzeichneten die folgenden Werkteile am Tempel, wie sie sie antrafen, gemäß dem Volks-
5beschluss, den Epigenes einbrachte, die ausgearbeiteten und die halbfertigen, unter dem
6Archon Diokles (409/8), unter der Kekropis als erster Prytanie, unter dem Rat, für den
7Nikophanes aus (dem Demos) MarathonIX erster Sekretär war.

col.I
8Wir trafen die folgenden (Teile) des Tempels halbfertig an:
9An der Ecke zum Kekropion hin:
104 ungesetzte Blöcke, Länge vier Fuß,
11  Höhe zwei Fuß, Stärke
12  drei Halbfuß.
131 Kragstein (maschaliaia), Länge vier
14  Fuß, Höhe drei Fuß, Stärke
15  drei Halbfuß.
165 Kopfsteine, Länge vier Fuß,
17  Höhe drei Fuß, Stärke
18  drei Halbfuß.
191 Eckblock, Länge sieben Fuß,
20  Höhe vier Fuß, Stärke
21  drei Halbfuß.
221 ungesetzter "gewundener" Stein, der ent-
23  spricht den Kopfsteinen, Länge
24  zehn Fuß, Stärke
25  drei Halbfuß.
262 Blöcke, die entsprechen den Epistylen,
27  Länge vier Fuß, Breite
28  fünf Hand.
291 ungesetztes Kapitell ("Säulenkopf") für das
30  Metopon im Innern, Länge drei
31  Fuß, Höhe drei Halbfuß, Stärke
32  drei Halbfuß.
335 ungesetzte Epistyle, Länge
34  acht Fuß, Höhe zwei Fuß,
35  und eine Hand, Stärke zwei Fuß.
363 Epistyle, die schon oben sind, noch
37  abzuarbeiten, Länge acht Fuß,
38  Breite zwei Fuß und eine
39  Hand, Stärke zwei Fuß.
40  Über das ganze übrige Werk
41  zieht sich ringsum der eleusinische Stein,
42  vor dem die Reliefs (stehen); und
433 wurden gesetzt unter diesen Vorstehern.
44  Von den Säulen bei der Mauer
45  zum Pandroseion hin, von
464 den (schon) gesetzten Säulen sind
47  noch nicht geschnitten vom inneren Athemion
48  herab bei jeder Säule drei
49  Halbfuß.
50  Vom Acht-Fuß-Epistyl
51  auf der Mauer nach Süden hin
52  ist das Kymation nach Innen
53  noch zu setzen.
54  Folgendes ist ungeglättet und
55  unkanneliert:
56  Die Mauer gegen den Süd-
57  wand hin ist ungeglättet
58  mit Ausnahme der (Mauer) in der Vor-
59  halle beim Kekropion.
60  Die Orthostatblöcke sind un-
61  geglättet von außen insgesamt,
62  außer die in der Vorhalle
63  beim Kekropion.
64  Alle Säulenbasen sind
65  unkanneliert am Oberteil.
66  Die Säulen sind alle unkanneliert
67  außer die an der Mauer. Die Reihe Basisblöcke
68  ist rings ingesamt ungeglättet.
69  Von der Mauer innen ist ungeglättet:
70  Vom "gewundenen" Stein 8 Vier-Fuß-Abschnitte.
71  Von der (Wand) im Korridor
72  12 Vier-Fuß-Abschnitte.
73  Von der Ante
74  7 Vier-Fuß-Abschnitte.
75  Von der (Wand) beim Kultbild
76  2 Vier-Fuß-Abschnitte.
77  In der Halle bei der
78  Tür (= Nordhalle) ist
79  der Altar des Opferpriesters
80  nicht gesetzt.
81  Von dem Dachstuhl sind die Balken
82  und Pfetten nicht gesetzt.
83  An der Halle beim
84  Kekropion (= Korenhalle) sind noch die
853 Dachquader für die
86  Koren auszuarbei-
87  ten von oben her, Länge drei-
88  zehn Fuß, Höhe fünf
89  Fuß.
90  Die Rosetten für die Eip-
91  stylien sind noch auszuarbei-
92  ten.
93 Gänzlich ausgearbeitete Steinblöcke,
94 die am Boden (noch liegen):
9595 Blöcke, Länge 4 Fuß,
96  Höhe zwei Fuß, Stärke drei Halbfuß,
9712 an Zahl.
981  Kragstein (maschaliaia), Länge vier
99  Fuß, Höhe drei Fuß, Stärke
100  drei Halbfuß.
Lücke
101  - - -
102  - - - an Zahl.
103 Halb ausgearbeitete (Steinblöcke) am Boden:
104  Kopfsteine,
105  Länge vier Fuß, Höhe
106  drei Fuß, Stärke drei
107  Halbfuß; von einem sind ungeschnitten
108  4 Fuß vom Astragal;
109  von einem anderen sind vom Astragal
110  vier Fuß ungeschnitten und
111  ein Halbfuß.
112  Kopfsteine
113  - - -
114  - - -
 - - -

col. II
115  von jedem dieser (Blöcken) sind unaus-
116  geführt die andere Fuge und
117  die Fugen auf der Rückseite.
11812 (Blöcke), Länge sechs Fuß, Höhe zwei Fuß,
119  Stärke ein Fuß:
120  von jedem von diesen sind unaus-
121  führt die andere Fuge und
122  die Fugen auf der Rückseite.
1235 (Blöcke), Länge vier Fuß, Höhe zwei
124  Fuß, Stärke ein Fuß:
125  von jedem von diesen sind unaus-
126  führt die andere Fuge und
127  die Fugen auf der Rückseite.
1281 (Block), Länge fünf Fuß, Höhe zwei Fuß,
129  Stärke ein Fuß:
130  davon roh sind die andere Fuge
131  und die Fugen auf der Rückseite.
1327 Geisa, Länge vier Fuß, Höhe
133  drei Fuß, Stärke fünf Hand,
134  geglättet ausgeführt ohne Durch-
135  trennung.
1365 andere (Geisa) ebendieser Größe:
137  von jedem Kymation und Astragal
138  waren ungeschnitten vier Fuß
139  von jedem (Geison).
1402 andere (Geisa):
141  vom Kymation waren ungeschnitten vier
142  Fuß, vom Astragal acht Fuß.
1431 anderes (Geison):
144  vom Kymation (waren) ungeschnitten drei Halbfuß,
145  vom Astragal vier Fuß.
1461 anderes (Geison):
147  die Glättungsarbeit ist ausgeführt,
148  vom Kymation aber roh noch sechs Fuß
149  und ein Halbfuß, vom Astragal roh
150  noch acht Fuß.
1511 anderes (Geison):
152  vom Kymation (waren) sechs Fuß roh,
153  vom Astragal acht Fuß.
1541 anderes (Geison):
155  bezüglich der Glättungsarbeit halbausgeführt.
1564 von denen von der Säulenhalle, Länge vier
157  Fuß, Höhe drei Fuß, Stärke fünf
158  Hand, war die Glättung ausgeführt,
159  ohne Durchtrennung.
1602 Eckblöcke an der Halle nach
161  Osten hin, Länge sechs Fuß, Höhe
162  vier Fuß und einen Halbfuß, Stärke
163  fünf Hand:
164  von dem einen davon ist die Glättungsar-
165  beit ausgeführt, aber das ganze Kymation
166  und der Astragal (sind) noch roh;
167  von dem anderen sind am Kymation roh noch drei
168  Fuß und ein Halbfuß, und vom Astra-
169  gal roh noch fünf Fuß.
170  (von denen) für die Mauer nach dem Pandroseion hin,
1711 (Geison), Länge sieben Fuß und einen Halbfuß,
172  Höhe drei Fuß und einen Halbfuß,
173  halbfertig bezüglich der Glättungsarbeit;
1741 (Geison), Länge sechs Fuß, Höhe drei
175  Fuß und eine Hand, Stärke fünf
176  Hand, für die Mauer nach dem
177  Pandroseion hin:
178  von dessen Astragal sind ungeschnitten fünf
179  Fuß.
1806 Giebelblöcke von denen von der Säulenhalle, Länge
181  sieben Fuß, Höhe drei Fuß,
182  und ein Halbfuß, Stärke ein Fuß,
183  diese sind halbfertig.
1842 andere, Länge fünf Fuß, Höhe
185  drei Fuß und einen Halbfuß, Stärke
186  ein Fuß, sind halbfertig.
187  Geisa für den Giebel, Höhe
188  fünf Halbfuß, Länge vier
189  Fuß und einen Halbfuß, Stärke
190  einen Fuß: Die Glättungsarbeit (ist) bei
1911 ausgeführt;
1921 anderes (Geison ist) halbfertig
193  bezüglich der Glättungsarbeit.
1944 steinerne Türen, Länge acht Fuß
195  und eine Hand, Breite fünf
196  Halbfuß:
197  von diesen ist alles übrige
198  ausgearbeitet, aber in die Joche sind
199  noch die schwarzen Steine zu setzen.
2001 "Ohr" für den Türsturz nach Osten hin
201  ist halbfertig.
202  Für den Altar des Opferpriesters
2033 pentelische Steine, Länge vier Fuß,
204  Höhe zwei Fuß und eine Hand,
205  Stärke ein Fuß.
2061 anderer (Stein), Länge drei Fuß, Höhe
207  zwei Fuß und eine Hand,
208  Stärke ein Fuß.
Lücke
209  - - -
210  - - -
Lücke
211  - - -
212  - - -
2131 Kopfstein, Länge vier Fuß,
214  Höhe zwei Fuß und einen Halb-
215  fuß, Stärke drei Halbfuß.
216  Geisa auf die Giebel, Höhe
217  fünf Halbfuß, Länge vier
218  Fuß und einen Halbfuß,
219  Stärke einen Fuß.
2201 (Block), der entspricht den Epistylien,
221  Länge vier Fuß, Höhe
222  zwei Fuß, Stärke fünf Hand.
223  - - - die übriggebliebenen
224  - - - entlang der Mauer,
225  Länge acht Fuß.
2261 anderer (Block), Länge vier Fuß.
2271 Giebelblock, sowohl Länge als auch Breite
228  vier Fuß, gekrümmt.
2291 - - -, Länge und Breite sechs Fuß.
230  - - -, Länge vier Fuß.
2311 anderer, Länge drei Fuß.
2321 - - -, Länge fünf Fuß.
233  - - -, Länge fünf Fuß.
2341 eleusinischer Stein, Länge acht Fuß,
235  Höhe zwei Fuß, Stärke drei Hand.
2362 eleusinische (Steine), Länge sechs Fuß,
237  Breite drei Fuß.
vacat 0,255

B
   ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

col. I
- - -
238 alles passend zu machen - - -
239 und zu beenden - - -
240 Dromon hat angefertigt - - - den
241 großen Rahmen - - -
242 Phanostratos - - -
243 von dieser die - - - zu-
244 sammenzufügen und zu glätten - - -
vacat 0,152

col. II
 - - -
245 den Astragal einzudübeln, der gedrechselt
246 übernommen wurde; die Rahmen auf den Dachbalken,
247 zehn an der Zahl, zu glätten und
248 aufzuleimen und abzugleichen nach dem steinernen
249 Richtmaß; den Astragal, der gedrechselt über-
250 nommen wurde, aufzudübeln auf die
251 Dachbalken; das runde Holz zu
252 vierteln und aufzuleimen; den Quer-
253 balken unter dem "Bauch" auf das Epi-
254 styl und die passend gemachte Zierleiste aufzu-
255 leimen und abzuschaben und den Rest zu glätten;
256 den Hauptbalken zu verfugen und die Dach-
257 balken und die (Kassetten)deckel auszuarbeiten und den
258 Rest zu verfugen und fertigzustellen.
vacat

fr.VIIA
259 - - - der Epistylien - - -
260 - - - der Epistylien - - -
261 - - - Breite - - -

            

A
1Curatores templi, quod in arce est, in quo vetus signum, Brosyni-
2des Cephisiensis, Chariades Agrylensis, Diodes Cephisiensis, architectus
3Philocles Acharnensis, scriba Etearchus Cydathenaeensis,
4haec descripserunt opera templi ut deprehenderunt habentia, ex populi-
5scito quod tulit Epigenes, perfecta et semifacta, sub Dio-
6cle archonte, Cecropide prima praesidente, eo senatu,
7cui Nicophanes Marathonius primus scriba fuit.

col. I
8templi haec deprehendimus semifacta:
9ad angulum apud Cecropium:
10iv  lapides non collocatos, longos quat-
11  tuor pedes, latos duos pedes, crassos
12  sesquipedem.
13i  lapidem humeralem, longum quattuor pedes,
14  latum tres pedes, crassum sesqui-
15  pedem.
16v  capitella parietina, longa quattuor
17  pedes, lata tres pedes, crassa
18  sesquipedem.
19i  capitellum parietinum angulare, longum septem pedes,
20  latum quattuor pedes, crassum
21  sesquipedem.
22i  lapis rotundus non collocatus, respondens
23  capitellis parietinis, longus
24  decem pedes, altus sesqui-
25  pedem.
26ii  lapides, respondentes epistyliis,
27  longi quattuor pedes, lati pedem
28  cum quadrante.
29i  columnae capitulum non collocatum ad
30  metopum intus, longa tres pedes,
31  lata sesquipedem, crassa
32  sesquipedem
33v  epistylia non collocata, longa octo
34  pedes, lata duo pedes
35  et quadrantem, crassa duo pedes
36iii epistylia iam collocata debebant
37  poliri, longa octo pedes,
38  lata duo pedes et
39  quadrantem, crassa duo pedes.
40  Reliqui vero operis universi
41  circuitu initium facit Eleusiniacus
42  lapis, ad quem sigilla, et posita sunt
43iii in horum curatorum magistratu.
44   Columnarum, quae sunt ad parietem
45  apud Pandroseum:
46iii collocatarum columnarum
47  nondum erant secti inde ab interiore
48  uniuscuiusque columnae anthemio tres
49  semipedes.
50  epistylii octo pedes longi
51  ad parietem meridionalem
52  cymatium intus debebat
53  apponi.
54  haec impolita et
55  non striata:
56  parietem australem
57  ventum versum impolitum
58  excepto eo, qui est intra porticum
59  ad Cecropium;
60  orthostatas impolitos
61  extrinsecus circuitu
62  exceptis iis, qui sunt intra porti-
63  cum ad Cecropium;
64  spiras omnes
65  non striatas superius;
66  columnas omnes non striatas
67  exceptis iis ad parietem; crepidinem
68  circuitu universam non politam;
69  parietis exterioris non scalptas
70  rotundi lapidis tetrapodias octo;
71  (parietis) in labris ostii
72  tetrapodias duodecim;
73  parastadis
74  tetrapodias septem;
75  (parietis) ad simulacrum (deae)
76  tetrapodias duas.
77  in porticu prope
78  magnam portam
79  aram sacrificuli
80  non collocatam.
81  tecti spheciscos
82  et tigna transversaria non collocata.
83  ad porticum prope
84  Cecropium debebant
85  lapides tecti, qui
86  supra Puellas sunt,
87iii scalpi, longi tredecim
88  pedes, lati quinque
89  pedes.
90  conchylas in epi-
91  styliis perfici
92  debebat.
93 lapidea (opera) plane perfecta,
94 quae humi iacent:
95  lapides, quattuor pedes longi,
96  lati duos pedes, crassi
97xi  sesquipedem, numero:
98i   lapis humeralis, longus quattuor
99  pedes, latus tres pedes, crassus
100  sesquipedem.
lacuna
101  - - -
102- -  - - -, numerus: - -.
103 semifacta, quae humi iacent:
104  capitella parietina,
105  longa quattuor pedes, lata
106  tres pedes, crassa
107  sesquipedem; unius non secti
108  pedes iv astragali,
109  alterius astragali quattuor
110  pedes non secti et
111  semipes;
112  capitella
113  - - -
114  - - -
  - - -

col.II
115  horum uniuscuiusque non perfecta
116  est altera commissura, nec
117  posticae commissurae.
118xii (lapides), longi sex pedes, lati duo
119  pedes, crassi pedem:
120  horum uniuscuiusque non perfecta
121  est altera commissura, nec
122  posticae commissurae.
123v  (lapides), quattuor pedes longi, lati duo
124  pedes, crassi pedem:
125  horum uniuscuiusque non perfecta
126  est altera commissura, nec
127  posticae commissurae.
128i   (lapis), quinque pedes longus, latus duo pedes,
129  crassus pedem:
130  huius infecta est altera commissura
131  atque posticae commissurae.
132vii lapides coronae longi quattuor pedes, lati
133  tres pedes, crassi pedem cum quadrante,
134  levi opere perfecti sine
135  sectione.
136v  aliorum, eadem magnitudine:
137  cymatii et astragali utriusque
138  non secti erant pedes quattuor
139  in unoquoque.
140ii  aliorum
141  non secti erant cymatii quattuor
142  pedes, astragali octo pedes.
143i  alius
144  cymatii tres semipedes non secti,
145  astragali quattuor pedes.
146i  alius
147  levi quidem opere factus erat,
148 sed cymatii infecti erant pedes sex
149  cum semipede, astragali infecti
150  pedes octo.
151i  alius
152  cymatii sex pedes infecti,
153  astragali octo pedes.
154i  alius
155  semifactus levi opere.
156iv  ex iis, qui ad stoam pertinent, longi quattuor
157  pedes, lati tres pedes, crassi pedem
158  cum quadrante, levi opere perfecti
159  sine sectione.
160ii  angulares in porticum
161  ad orientem, longi sex pedes, lati
162  (tres pedes) cum quarto semipede, crassi
163  pedem cum quadrante:
164  horum alterius leve opus
165  perfectum erat, cymatium autem
166  totum infectum atque astragalus;
167  alterius infecti de cymatio tres
168 pedes cum semipede, astra-
169  gali infecti pedes quinque.
170  in parietem ad Pandroseum:
171i  (lapis), longus septem pedes et semipedem,
172  latus tres pedes et semipedem,
173  semifactus levi opere.
174i  (lapis), longus sex pedes, latus tres
175  pedes cum quadrante, crassus pedem
176  cum quadrante, in parietem ad
177  Pandroseum:
178  huius de astragalo non secti pedes
179  quinque.
180vi  lapides aëtomatis eorum, qui de stoa sunt, longi
181  pedes sex, lati pedes tres
182  cum semipede, crassi pedem:
183  hi semifacti.
184ii  (lapides) alii, longi quinque pedes, lati
185  tres pedes et semipedem, crassi
186  pedem: semifacti.
187  lapides coronae in aëtoma, lati
188  quinque semipedes, longi quattuor
189  pedes cum semipede, crassi
190  pedem: levi opere
191i  perfectus;
192i  alius semifactus
193  levi opere.
194iv  portae lapideae, longae octo pedes,
195  cum quadrante, latae quinque
196  semipedes:
197  horum cetera perfecta
198  erant, supercilio vero debebant lapides
199  nigri imponi.
200i  parotis hyperthyro ostii orientalis,
201  semifacta.
202  arae sacrificuli (parati erant) lapides Pen-
203  telici, longi tres pedes,
204  alti duos pedes et quadrantem,
205  crassi pedem.
206i  alius (lapis), tres pedes longus, altus
207  duo pedes et quadrantem,
208  crassus pedem.
lacuna
209  - - -
210  - - -
lacuna
211  - - -
212  - - - vac.
213[i] capitellum, longum quattuor pedes,
214  latum duos pades et semi-
215  pedem, crassum sesquipedem.
216  lapides coronae in aëtoma, lati
217  quinque semipedes, longi quattuor
218  pedes cum semipede,
219  crassi pedem.
220[i] lapis, respondens epistyliis,
221  longus quattuor pedes, latus
222  deos pedes, crassus pedem cum quadrante.
223  - - - qui supersunt
224  - - - ad parietem:
225  (lapis) longus octo pedes.
226[i] alius, longus quattuor pedes.
227[i] (lapis) aëtomatis, et latus et longus
228  quattuor pedes, inflexus.
229[i] - - -, et latus et longus sex pedes.
230  - - -, longi quattuor pedes.
231[i] (lapis) alius, longus tres pedes.
232[i] - - -, longus quinque pedes.
233[i] - - -, longa quinque pedes.
234  Eleusiniacus lapis, longus octo pedes,
235  latus duos pedes, crassus tres digitos.
236[ii] Eleusiniaci lapides, longi sex pedes,
237  lati tres pedes.
vacat 0,255 ad lapidis finem

B
- - - - -

col. I
- - -
238 omnia accommodare - - -
239 et perficere - - -
240 Dromo laboravit - - - formam
241 magnam - - -
242 Phanstratus - - -
243 huius - - -
244 conglutinare et polire - - -.
vacat 0,152

col. II
- - -
245 astragalum clavibus affingere, quod acceperat
246 tornatum; formas ad (tectorii)
247 scalas, numero decem, polire et
248 agglutinare et levigare secundum regulam
249 lapideam; astragalum, quod acceperat tornatum,
250 clavibus affingere ad (tectorii)
251 scalas; lignum rotundum
252 quadrifariam dividere et agglutinare; trabem
253 transversam sub ventre ad epi-
254 stylium et ad regulam ungulatam adaptatam
255 agglutinare et polire et reliqua levigare;
256 coniungere tignum et
257 scalas, et opercula elaborare et
258 reliqua polire et perficere.
vacat 0,025 minime

VIIA
259 - - - epistyliis - - -
260 - - - epistyliis - - -
261 - - - latitudo - - -

XML-Ansicht

Konkordanz

SEG

 • SEG X 268
 • SEG X 269
 • SEG X 270
 • SEG XII 24
 • SEG XIII 24
 • SEG XXI 83
 • SEG XXIX 1725
 • SEG XXXIV 35
 • SEG XXXIII 22
 • SEG XXXI 26
 • SEG XXXI 277
 • SEG XXXV 12
 • SEG XXXVI 36
 • SEG XXXIX 27
 • SEG XL 21
 • SEG XLII 31
 • SEG XLVI 2261
 • SEG XLVI 51
 • SEG L 69
 • SEG LI 1637 app.cr.
 • SEG LII 53
 • SEG LIII 13
 • SEG LIV 711
 • SEG LVI 24
 • SEG LVI 61
 • SEG LVI 2080
 • SEG LVII 22
 • SEG LVIII 53
 • SEG LVIII 60
 • SEG LX 47
 • SEG LX 106
 • SEG LXIV 2
 • SEG LXIII 44
Impressum Datenschutz

Τελωτα


NG|JML