Inscriptiones Graecae

Inscriptiones Graecae

{{ tab.name }}
 • Digitale Editionen
 • / Inscriptiones insularum maris Aegaei praeter Delum. Fasc. 4. Inscriptiones Coi, Calymnae, insularum Milesiarum. Curavit Klaus Hallof. Pars I. Inscriptionum Coi insulae: Decreta, epistulae, edicta, tituli sacri. Edid. Dimitris Bosnakis, Klaus Hallof, Kent Rigsby. – Berlin 2010
 • / V. Tituli sacri
 • / IG XII 4, 1, 296 - IG XII 4, 1, 296
 • /IG XII 4, 1, 315
IG XII 4, 1, 314 IG XII 4, 1, 1
IG XII 4, 1, 1 IG XII 4, 1, 314

IG XII 4, 1, 315

IG XII 4, 1, 316 IG XII 4, 1, 423
IG XII 4, 1, 316 IG XII 4, 1, 423
{{ btn.key }}
Insel Kos
Asklepieion
Reglement für den Verkauf des Priestertums der Homonoia.
Stele
Marmor
2. Hälfte 2.Jh.
Übersetzung: Klaus Hallof
Übersetzung: Kent Rigsby
Übersetzung: Klaus Hallof
Übersetzung: Kent Rigsby
          

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
1– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –ΟΝΟΣ– – – – – – – – –
2– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – . τοῦ δικαστ– – – – – – – –
3– – – – – – – – – – – – – – – μ̣ὴ̣ ἐλάσσονος ἄξιον δραχμᾶν τ̣– – – – – –
4[– – – – – – – τοὶ πρ]ο[σ]τ̣άται ἐπικλαρούντω ἐπὶ φυλὰν καὶ δᾶμ[ον . . . .]
5[– – – – – – – κ]αὶ τρ̣ι̣α̣κά̣δα, αἴ κα ὁ ἱερεὺς ἀντιφωνῆι αὐτοῖς τὰν θυσ[ί]–
6[αν ἐπιτετε]λ̣έσ̣[θ]α̣ι· αἰ̣ [δέ] κα̣ ἐπικ̣λαρώ̣σωντ[ι] μὴ ἀντιφωνήσαντος τοῦ
7[ἱερέως], ἀ̣π̣οτεισάντω ἐπιτίμιον τ[ῶ]ι τει̣χ̣οπ̣οίαι δραχμὰς χειλίας ἐν̣
8[εὐ]θύναις· θυόντω̣ δ̣ὲ̣ κ̣[αὶ ὁ] γυμνασίαρχος καὶ ὁ̣ ἀγωνοθέτας ἕκαστος
9αὐτῶν ἱερεῖον τέλειον ἀπὸ δραχμᾶν εἴκοσι πέντε, ἐπεί κα αἱρεθέωντι·
10κατὰ ταὐτὰ δὲ θυόντω καὶ τοὶ αἱρεύμενοι ἱεροφύλακες τοὶ μὲν τὰν χει–
11μερινὰν ἄρχοντες Θε[υ]δαισίου ἐ̣[ν]ά̣τ̣αι, τοὶ δὲ τὰν θερινὰν Ὑακινθίου τέσ–
12σαρεσκαιδεκάται̣ ἕκαστοι̣ α̣[ὐ]τῶν̣ [ο]ἶν π[ο]τὶ δραχμὰς εἴκοσι πέντε· ὁμοί–
13ως δὲ θυόντω καὶ ὅσοι α[ἱρεῦ]νται πάντες, ἐπεί κα ἐς τὰν ἀρχὰν ἐσπο–
14ρεύωνται, καθ᾿ ἑκάσταν τράπεζαν ἱερεῖον τέλειον ἀπὸ δραχμᾶν εἴκοσι
15πέντε· κατὰ ταὐτὰ δὲ θυόντω καὶ τοὶ προστάται κατὰ τὰν πενταετηρίδα
16τὰν Ἀσκλαπιείων ἱερεῖον βοϊκὸν ἀπὸ δραχμᾶν διακοσιᾶν πεντή–
17κοντα· ὁ ἀεὶ ἱερεὺς τὰ ἱερὰ πᾶσι τοῖς θύουσιν ἐπὶ τοῦ βωμοῦ ἐπιτιθέτω οἷς δὲ πο–
18τιτέτακται θύεν τᾶι Ὁμονοίαι κατὰ τάνδε τὰν διαγραφάν· αἴ κα μὴ θύσων–
19τι, ὀφειλόντω ἐπιτίμιον τῶι μὲν ἱερεῖ τοῦ μέρους δραχμὰς τριάκοντα
20κ̣αὶ ἡ πρᾶξ̣ις ἔστω τῶι ἱερεῖ κ̣αὶ ἄ[λ]λ[ωι] τῶν τελεσάντων τὰς θυσίας καθά–
21περ ἐ̣κ δίκα[ς]· τᾶι δὲ θεᾶι [τ]εισ̣[ά]ντω̣ ἐπιτίμιον δραχμὰς πεντήκοντα,
22[ἁ] δὲ πρᾶξις ἔστω ὑ̣π̣ὲρ̣ τᾶς θεοῦ τῶι τε ἱερεῖ καὶ ἄλλωι τῶι χρῄζοντι
23καὶ ἔστω ἐς κατασ̣κ̣ευὰν ἀργυρωμάτων· τὰ δὲ ἱερεῖα τὰ θυόμενα τᾶι
24Ὁμονοίαι δο[κ]ιμα̣σ̣[θέν]τ̣[ω] π̣άντα ὑ̣πό τε τοῦ ἱερέως καὶ τῶν ἐξαγητᾶν ὅσ–
25σοις τοὶ ταμίαι διαγράφοντι ἐς τὰς θυσίας· v ὁ δὲ πριάμενος τὰν ἱε–
26ρωσύναν ποιησεῖται καταβολὰς τοῦ εὑρέματος ἐπὶ τὸς ταμίας
27τρεῖς, τὰν μὲν πράταν ἐμηνὶ Ἀλσείωι τῶι ἐπὶ Ἀριστοβούλου, τὰν δὲ
28δευτέραν ἐμ̣ μηνὶ Γεραστίωι τῶι μετὰ μόναρχον Ἀριστόβουλον ὅς
29κα γένηται πρᾶτος, τὰν δὲ τρίταν ἐμ μηνὶ Ἀλσείωι τῶι ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ
30μονάρχου· [ὅ] τι δέ κα μὴ ἀποδῶι ἐν τοῖς χρόνοις τοῖς γεγραμμένοις
31κατὰ τάνδε τὰν διαγραφάν, ὀφειλέτωι διπλάσιον καὶ ἁ ἱερωσύνα ἀνα–
32πωληθήτω ὑπὸ τῶν πωλητᾶν· ὅπως δὲ ἐπιφανεστέρα ἁ ἱερωσύνα γέ–
33νηται ποτὶ̣ π̣άντα κατασκευασθέντων αὐτᾶι καὶ ἀργυρωμάτων ποτὶ
34τ̣ὰς θυσίας τὰς γινομένας καὶ ὁ δᾶμος φαίνηται προνοῶν καὶ ἐν τού̣–
35τοις τᾶς ποτί τε αὐτὰν καὶ τὸς πολίτας ὁμονοίας, τοὶ ταμίαι ὑπολιπόμ[ε]–
36νοι ἐλ λόγωι τὸ δέκατον μέρος τοῦ εὑρέματος τᾶς ἱερωσύνας καταχρήσ–
37θων ἐς κατασκευὰν ἀργυρωμάτων ὧν κα ἀπολογίξηται ὁ ἀρχιτέκτων,
38ποθ᾿ ὃ καὶ ποιησάσθω τὸν ἀπολογισμὸν ἔσχατον τοῦ Καρνείου μηνὸς
39τοῦ ἐπὶ Ἀριστοβούλου τᾶι δεκάται· τοὶ δὲ προστάται ἐσενεγκάντω τὸν
40ἀπολογισμὸν ἐς μὲν τὰν βουλὰν τοῦ αὐτοῦ μηνὸς τᾶι πεντεκαιδεκά–
41ται, ἐς δὲ τὰν ἐκλησίαν τοῦ αὐτοῦ μηνὸς τᾶι ἑκκαιδεκάται· τὸ δὲ λοιπὸν
42ἀργύριον τοὶ ταμίαι καταχρήσθων εἰς τὰ διατεταγμένα· τοὶ δὲ ἐν ἀρχᾶι
43εὖντες προστάται ἐπιστάταν ἑλέσθων τᾶι ἐκκαιδεκάται τοῦ Ἀλσείου
44μηνὸς ἐπὶ τὰν κατασκευὰν τῶν ἀργυρωμάτων, τοὶ δὲ ταμίαι διαγρα–
45ψάντω αὐτῶι τὸ ὑπολειφθὲν παρ᾿ αὐτοῖς δέκατον τοῦ εὑρέματος ἀπὸ τᾶς
46[ἱε]ρωσύνας· ἐπεὶ δέ κα κατασκευασθῆι τὰ ἀπολογισθέντα ὑπὸ τοῦ ἀρχιτέ–
47[κ]τονος καὶ δοκιμασθῆι ὑπὸ τοῦ δοκιμαστᾶ ἐπιγράψας ὁ ἐπιστάτας ἐπὶ τῶν
48ἀ̣ργυρωμάτων «πόλιος ἐκ Κῶ· ἱερὰ Ὁμονοίας» καὶ τοῦ ἱερέως πατρόθεν τὸ
49ὄνομα καὶ τὰν ὠν v ὰν αὐτῶν παραδότω τῶι ἱερεῖ καὶ περὶ τᾶς ἀγοράξιος τοῦ
50τε ἀσάμου καὶ τᾶς κατασκευᾶς αὐτῶν καὶ παραδόσιος τῶι ἱερεῖ καὶ περὶ τῶν λό–
51γων ὧν κα διαγρ̣άφ̣ηται, λόγον καταβαλέσθω ἐς τὰ δαμόσια γράμματα· κα–
52τὰ ταὐτὰ δὲ καὶ ὁ ἱερεὺς λόγον καταβαλέσθω περὶ τᾶς παραλάμψιος αὐτῶν̣
53καὶ ἐς τὸν μετὰ ταῦτα χρόνον ἀντιφωνείτω ἐν λογισταῖς καθότι καὶ τὸς ἄλλος
54[ἱε]ρ̣εῖς γέγραπται· τοὶ πωληταὶ ἀπομισθωσάντω ἀναγράψαι τάνδε τὰν διαγραφὰν
55[ἐ]ς στάλαν λιθίναν καὶ ἀν[αθέ]μεν παρὰ τὸν βωμὸν τᾶς Ὁμονοίας· πραθείσας
56δὲ τᾶς ἱερωσύνας ὁ [κᾶρυξ καρυσσ]έ̣τω τοῦ τε ἀγορακότος τὸ ὄνομα παραχρῆμα
57καὶ ὅσσου κα ἀγο[ράξηι τὰν ἱερωσύ]ν̣αν· τὸ δὲ γενόμενον ἀνάλωμα ἔς τε τὰν
58θυσίαν τὰν ἐπὶ τᾶ[ι πράσει τᾶς ἱερωσύν]ας̣ καὶ ἐς τὰν τελετὰν τοῦ ἱερέως καὶ
59τᾶς ἱερείας κ[αὶ τὰν στάλαν καὶ τὰ]ν̣ ἀναγραφ[ὰ]ν τᾶς διαγραφᾶς κατα–
60βαλεῖ ὁ πρ[ιάμενος τὰν ἱερωσύναν ἅμα τᾶι πρ]άται καταβολᾶι. vacat
Kein Text vorhanden.
            

- - -
1- - -
2- - - des Gerichtes? - - -
3- - - im Wert von nicht weniger als - - - Drachmen
4- - -. Die Vorsteher sollen zulosen in Phyle und Demos - - -
5- - - und Dreißigschaft, wenn ihnen der Priester bestätigt, dass das Opfer
6ausgeführt wurde. Wenn sie aber zulosen, ohne dass zuvor bestätigt hat der Priester,
7sollen sie als Strafsumme zahlen an den teichopoias eintausend Drachmen
8bei der Rechenschaftslegung. Es sollen opfern auch der Gymnasiarch und der Festspielleiter, jeder
9von ihnen ein ausgewachsenes Opfertier von fünfundzwanzig Drachmen, wenn sie gewählt werden.
10Entsprechend sollen opfern auch die gewählten Tempel-Aufseher, die für das
11Winterhalbjahr amtierenden am neunten Theudaisios, die für das Sommerhalbjahr am vierzehnten
12Hyakinthios, jede von ihnen ein Schaf zu fünfundzwanzig Drachmen. Ebenso
13sollen opfern auch alle, die gewählt werden, wenn sie ihr Amt antreten,
14pro Opfertisch ein ausgewachsenes Opfertier von fünfundzwanzig Drachmen.
15Entsprechend sollen opfern auch die Vorsteher bei den penteterischen
16Asklepieia ein Rinderopfer von zweihundertfünfzig Drachmen.
17Der jeweilige Priester soll die Opfer auf den Altar legen allen Opfernden, denen
18ein Opfer an Homonoia laut diesem Reglement angeordnet ist. Wenn sie aber nicht opfern,
19sollen sie einerseits als Strafsumme dem Priester schulden zu gleichen Teilen dreißig Drachmen,
20und die Eintreibung soll zustehen dem Priester und jedem anderen, der die Opfer ausgeführt hat,
21wie aufgrund eines Gerichtsurteils; andererseits der Göttin zahlen eine Strafsumme von fünfzig
22Drachmen, die Eintreibung soll zugunsten des Vermögens der Göttin zustehen dem Priester und
23jedem anderen, der will, und sie soll sein zugunsten der Anschaffung des Silbergeräts. Die der
24Homonoia geopferten Opfertiere sollen alle geprüft werden durch den4 Priester und die Opferdeuter
25(auf den Wert hin), wieviel die Schatzmeister für die Opfer anweisen. Der Käufer des Priestertums
26wird den erzielten (Kaufpreis) an die Schatzmeister abzahlen in drei Raten,
27die erste im Monat Alseios unter Aristoboulos, die zweite
28im Monat Gerastios unter demjenigen, der der erste monarchos nach
29Aristoboulos sein wird, die dritte im Monat Alseios unter demselben
30 monarchos . Was er aber nicht zahlt in der vorgeschriebenen Zeit
31laut diesem Reglement, soll er doppelt schulden, und das Priestertum soll
32erneut verkauft werden durch die Poleten. Damit nun aber noch glänzender das Priestertum werde
33allenthalben, indem ihm auch Silbergerät angeschafft wird für
34die veranstalteten Opfer, und damit das Volk in sichtbarerer Weise auch darin
35Sorge trage für die Eintracht zwischen ihr und den Bürgern, sollen die Schatzmeister
36in der Abrechnung den zehnten Teil des erzielten (Kaufpreises) von dem Priestertum zurückbehalten
37und für die Anschaffung von Silbergerät verwenden, was der Architekt veranschlagen wird,
38zu welchem Zweck er auch den Kostenvoranschlag erstellen soll spätestens am zehnten des Monats
39Karneios unter Aristoboulos. Die Vorsteher sollen den Kostenvoranschlag
40einreichen in den Rat am fünfzehnten desselben Monats,
41in die Volksversammlung am sechzehnten desselben Monats. Das restliche
42Geld sollen die Schatzmeister verwenden für das, was angeordnet ist. Die amtierenden
43Vorsteher sollen am sechzehnten des Monats Alseios einen Aufseher
44für die Anschaffung des Silbergerätes wählen, die Schatzmeister aber
45diesem den bei ihnen zurückbehaltenen zehnten Teil des erzielten (Kaufpreises) von dem
46Priestertum anweisen. Wenn das vom Architekten veranschlagte und
47vom Prüfer geprüfte (Silbergerät) angeschafft worden ist, soll der Aufseher auf das
48Silbergerät schreiben: “Aus der Stadt Kos. Heiliges (Gerät) der Homonoia” und den Namen des
49Priesters mit Patronym und soll die Kaufurkunde dafür dem Priester übergeben, und über
50den Kauf des Silbers und die Anschaffung des (Geräts) und die Übergabe an den Priester und über die
51Abrechnungen (der Summen), die er sich hat anweisen lassen, soll er eine Urkunde in das
52Staatsarchiv hinterlegen; entsprechend soll auch der Priester über die Übernahme (des Silbergeräts)
53Urkunde hinterlegen, und für die Zukunft soll er vor den Logisten quittieren, wie auch für die anderen
54Priester vorgeschrieben. Die Poleten sollen verdingen, dass dieses Reglement, aufgeschrieben
55auf eine steinerne Stele, aufgestellt wird bei dem Altar der Homonoia. Wenn aber das
56Priestertum verkauft worden ist, soll der Herold sofort den Namen des Käufers ausrufen
57und für wieviel dieser das Priestertum gekauft hat. Die angefallenen Aufwendungen für das
58Opfer beim Verkauf des Priestertums und für die Weihe des Priesters und
59der Priesterin und für die Stele und die Aufzeichnung des Reglements soll
60der Käufer des Priestertums zusammen mit der ersten Rate bezahlen.
            

- - -
1- - -
2- - - of the juror? - - -
3- - - worth not less than - - - drachmas
4- - -; the prostatai are to allot to tribe and deme - - -
5- - - and thirtieth, if the priest responds that the sacrifice
6has been conducted; if they allot without the priest responding,
7they are to pay a fine to the teichopoiai of one thousand drachmas
8at the scrutiny; the gymnasiarch and the agonothete, both
9of them, are to sacrifice an adult victim worth twenty-five drachmas when they are elected;
10in the same way also are to sacrifice the tempel-guards serving in the
11winter semester on the ninth of Theudaisios, those in the summer semester
12fourteenth of Hyakinthios, each of them a sheep worth twenty-five drachmas;
13likewise are to sacrifice all who are elected, when they enter office,
14on each table an adult victim worth twenty-five drachmas;
15in the same way the prostatai are to sacrifice at the quadrennium
16of the Asklepieia a bovine victim worth two hundred fifty drachmas;
17the priest at the time is to set out the victims on the altar for all who are sacrificing
18and those ordered to sacrifice to Homonoia in keeping with this regulation; if they do not
19sacrifice, they are to owe a fine, respectively, to the priest for thirty drachmas,
20right of seizure, as though from a trial, belonging to the priest and to anyone who has performed
21the sacrifices; and to the goddess they are to pay a fine of fifty
22drachmas, right of seizure in behalf of the goddess belonging to the priest and to anyone
23who wishes and it is to be for repair of the silver vessels; the victims sacrificed to
24Homonoia are all to be assessed by the priest and such examiners
25as the treasurers have listed for the sacrifices; the buyer of the priesthood
26will make three deposits of the arrived-at price with the treasurers,
27the first in the month Alseios under Aristoboulos, the
28second in the month Gerastios under whoever comes next after monarchos
29Aristoboulos, the third in the month Alseios under the same
30monarchos; anything he does not pay at the times prescribed
31according to this regulation he is to owe double and the priesthood
32is to be resold by the poleai; so that the priesthood may become more distinguished
33in every way when silver vessels have been acquired for her for
34the sacrifices and the people may be manifest in these things too caring for
35the unanimity between her and the citizens, the treasurers are to retain
36on account one tenth of the arrived-at price of the priesthood and apply
37it to the making of silver vessels which the architect estimates,
38toward which he is to make a final estimate in the month Karneios
39unter Aristoboulos on the tenth; the prostatai are to refer the
40estimate to the council in the same month on the fifteenth
41and to the assembly in the same month on the sixteenth; the remaining
42money the treasurers are to apply to what has been arranged; the prostatai
43who are in office on the sixteenth of the month Alseios are to choose an overseer
44for the manufacture of the silver vessels, and the treasurers are to register
45for him the tenth of the arrived-at price held back by them from the
46priesthood; when the architects estimates have been prepared
47and have been approved by the examiner, the overseer is to inscribe on the
48silver vessels: “From the city of Kos: sacred to Homonoia” and the name and patronym of the
49priest and deliver sale contract for them to the priest, and concerning the purchase of
50silver and the manufacture of the (vessels) and the transfer to the priest and concerning the
51terms that were stipulated he is to deposit an account in the public records;
52the same too the priest is to deposit concerning his receipt of them,
53and in future he is to render an account to the logistai, as is prescribed for other
54priests to do; the poletai are to contract for this regulation to be inscribed
55on a stone stele and set up beside the altar of Homonoia; when the
56priesthood has been sold, the herald is to proclaim the name of the buyer at once
57and at what price the priesthood was purchased; the cost incurred for the
58sacrifice on the occasion of the sale of the priesthood and for the inauguration of the priest and
59priestess and for the stele and the inscribing of the regulation
60is to be deposited by the buyer of the priesthood at the time of the first deposit.
XML-Ansicht

Konkordanz

SEG

 • SEG LV 931
 • SEG LXI 946 app.cr.
 • SEG LXIII 660
 • SEG LXIV 745
Das Akademienvorhaben „Inscriptiones Graecae“ ist Teil des von Bund und Ländern geförderten Akademienprogramms, das der Erhaltung, Sicherung und Vergegenwärtigung unseres kulturellen Erbes dient. Koordiniert wird das Programm von der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften.
Alle Seiteninhalte unterliegen - sofern nicht anders gekennzeichnet - der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0.
Dieses Webangebot wird bereitgestellt und betreut von TELOTA - IT/DH.